Боротьба з бідністю триває

В 21 столітті не зважаючи на швидкий індустріальний розвиток, високі технології продовжує зростати бідність. Бідність населення в більшості країн світу стає  проблемою. За даними міжнародних  досліджень  близько чверті всього населення землі веде голодне існування, і  Україна не є винятком.

Рахункова палата України не одноразово заявляє про підвищення рівня бідності в Україні до 12,5 мільйонів осіб, і цей показник продовжує зростати. Збільшення бідності в нашій державі викликане завдяки фінансовим процесам, наприклад розмір прожиткового мінімуму за 11 місяців 2011 року номінально збільшився лише на 2,2%, однак з урахуванням індексу споживчих цін реально знизився на 4,8%.

Серед причин бідності в Україні слід виділити наступні причини: низький рівень життя населення всіх областей України, надмірне майнове та соціальне розшарування, швидке розповсюдження бідності серед працюючого населення, бездіяльність органів державної влади в сфері боротьби з бідністю, розкрадання працівниками державної влади бюджетних коштів, що призводить до зменшення бюджетних видатків на соціальну сферу.

Протягом останніх років в нашій Державі розроблялися заходи щодо подолання бідності серед населення, доказом цього є ціла низка нормативно-правових актів, прийнятих Верховною Радою України, Президентом, Кабінетом Міністрів України. Необхідно пригадати Стратегію подолання бідності, яка була затверджена указом Президента України 15 серпня 2001 року з дією до 2010 року. В стратегії були визначені наступні напрямки подолання бідності: підвищення економічної активності працюючих громадян, створення економічних умов для збільшення доходів працюючих, реформування соціальної системи. Про те як бачимо 2010 рік минув вже давно, а обіцянки так і залишились не виконаними, населення продовжує потерпати від бідності. Як наслідок стратегії маємо збільшення рівня безробіття та зменшення робочих місць, збільшення рівня інфляції та економічної нестабільності.

Президент України 26 лютого 2010 року оприлюднив  Указ «Про невідкладні заходи з подолання бідності на 2010 – 2015 роки», яким уповноважив Кабінет Міністрів України  розробити нові стратегії, але при цьому не згадуючи про повний провал попередніх стратегій боротьби з бідністю. Як показує досвід інших країн, ніколи не вдається вирішити проблему бідності без ефективних заходів і реформ в сфері розподілу бюджетних коштів та обґрунтованої політики у соціально-трудовій системі.

Подолання  бідності в Україні потребує розробки нових систем, комплексних заходів, які повинні враховувати особливості виникнення та поширення бідності. Я вважаю, що для подолання бідності  необхідно створити нові робочі місця в сфері сільського господарства, оскільки Україна має досить великий аграрний комплекс, потенціал якого на сьогоднішній час використовується не на повну потужність, хоча нашу Державу в світі визнають як аграрну.  Також для боротьби з бідністю  необхідно підвищити рівень зайнятості населення та удосконалити ринок праці, забезпечити зростання доходів громадян, слід відійти від тактики виживання, а перейти до розроблення стратегії боротьби з бідністю і це потрібно робити вже, а не до 2015 року.

Багато посадовців органів державної влади України будуть стверджувати, що втілення таких заходів не реальне, оскільки в світі панує економічна криза, але все це стандартні відмовки, насправді в України є економічний, ресурсний, людський потенціал для виходу з межі бідності і можливість зайняти одну з передових позицій серед економічно розвинених країн світу. Тому втілення заходів  боротьби з бідністю вже сьогодні стане запорукою для України на шляху до світового лідерства та визнання її як домінуючої держави, а для громадян економічним та соціальним благополуччям.

Соціальний захист громадян