Лікарі зможуть безкоштовно паркуватися

Найголовніша вимога під час надання медичної допомоги в будь-якій ситуації - нещасного випадку чи загострень тяжкого захворювання – це вчасність її отримання. Адже, від цього залежить не лише стан здоров’я, але й життя людини.

Однак, через природні чинники (віддаленості лікарень від хворого чи постраждалого), складну соціально-економічну ситуацію в країні медична допомога може прибути зі значним запізненням, втрачаючи при цьому вимогу оперативності.

Разом з тим, частиною першою ст. 37 Основ законодавства України про охорону здоров’я передбачено, що «медичні працівники зобов’язані подавати першу невідкладну допомогу при нещасних випадках і гострих захворюваннях». Та на практиці, в екстремальних ситуаціях, навіть якщо медичні працівники і знаходяться поруч з хворим (потерпілим), надання першої допомоги ускладнено, оскільки і лікарі і потенційні пацієнти можуть не бачити один одного.

Для цих цілей, відповідно до діючих Правил дорожнього руху, передбачено можливість ідентифікації автомобілів лікарів (пункт «ж» ст. 30.3) спеціальним розпізнавальним знаком «Лікар».

Але, згідно з цими ж Правилами, застосування ідентифікуючої позначки на власному автомобілі лікарів здійснюється, по-перше, за їх бажанням, а по-друге, - тягне за собою низку обов’язків, які полягають не лише в тому, щоб надавати першу медичну допомогу в усіх випадках, але й в тому, щоб в цьому автомобілі постійно був присутній розширений варіант медичних засобів.

Такий підхід видається певною мірою однобічним: лікар добровільно бере на себе зобов’язання, але не отримує ніяких додаткових прав чи привілеїв. Як наслідок, в умовах комерціалізації всіх послуг, такі добровільні обов’язки практично не реалізуються, а відповідно - автомобілі з позначками «лікар» практично не зустрічаються.

Важливим у системі прав і обов’язків є тісний взаємозв’язок між ними. Тобто будь-які обов’язки мають бути підкріплені певними правами і навпаки.

У зв’язку з цим, для покращення можливості ідентифікації автомобілів медичних працівників, Верховною Радою України прийнято, а Президентом підписано закон, яким віднині регламентуються й відповідні права для водіїв-лікарів. Зокрема, видається важливим створення для них можливості безкоштовного паркування.

Згідно пояснювальної записки до законопроекту даного закону це, по-перше, дозволить швидко визначити лікарів, які знаходяться поблизу місця, де відбувся нещасний випадок чи інша склалась екстремальна ситуація, що вимагають невідкладного медичного втручання.

По-друге, це сприятиме й самим лікарям – зокрема, під час відвідування хворих вдома, дозволить економити час на пошук безкоштовної стоянки, що особливо важливо, коли лікар відвідує важкохворих.

По-третє, це важливо й для самих хворих, яким вартість стоянки автомобілів їх лікарів не буде включена до так званих «супровідних додаткових послуг».

Даний Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

 

Соціальний захист громадян