Від пенсійної реформи постраждають військовослужбовці

З метою підвищенню рівня соціального захисту військовослужбовців Верховною Радою було внесено зміни до статті 15 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та статті 9 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Такі зміни були обумовлені виникненням суттєвої різниці між розмірами одноразової грошової допомоги, що виплачується при звільненні військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу в залежності від причини їх звільнення.

Так, відповідно до нової редакції вищезазначених статей законів, які набирають чинності з 1 жовтня 2011 року, для осіб, які звільняються за віком, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту та систематичним невиконанням умов контракту командуванням розмір вищезазначеної грошової винагороди складатиме лише 50 відсотків від розміру місячного грошового забезпечення та виплачуватиметься за наявності вислуги 10 років і більше.

В той же час, особи, які звільнятимуться зі служби за станом здоров'я, власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, отримуватимуть одноразову грошову допомогу в розмірі відповідно 50 - 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Тобто військовослужбовець, який має 25 років вислуги і звільняється за віком або у зв'язку з закінченням строку контракту, отримає при звільненні грошову допомогу у 25 разів меншу від військовослужбовця, який при такій самій вислузі звільняється за станом здоров'я та у 12,5 разів меншу від особи, яка звільняється через сімейні обставини.

Існуючий стан призводить до суттєвого зниження рівня соціального захисту більшої частини військовослужбовців та інших осіб, що мають право на отримання вищезазначеної допомоги при звільненні та виникнення необґрунтованої різниці у розмірах її виплати.

Народні обранці сподіваються, що прийняття вищевказаних змін дозволить забезпечити дотримання соціальних гарантій військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу на отримання ними при звільнені одноразової грошової допомоги а також виконати вимоги статті 22 Конституції України щодо недопущення при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

 

Соціальний захист громадян