Міністерства продовжують боротьбу з корупцією

З метою подолання корупції у своїх лавах та для забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України впровадило функціонування телефонної "Гарячої лінії" Міністерства за єдиним телефонним номером 284-06-28.

 4 жовтня 2011 року Міністерством був виданий відповідний наказ.

Так згідно наказу телефонна "гаряча лінія" проводиться Міністром, першим заступником Міністра, заступником Міністра, заступником Міністра - керівником апарату, керівниками структурних підрозділів з 14.00 до 16.00 у кімнаті особистого прийому громадян № 111.

Прийом громадян в зазначений час не ведеться.

Після розмови із заявником посадова особа, яка веде телефонну "Гарячу лінію", може приймати по зверненнях наступні рішення:

- про задоволення питання, порушеного під час прийому. При цьому надається доручення у письмовій чи усній формі відповідній посадовій особі про здійснення в зазначені терміни конкретних дій, які заносяться у реєстраційно-контрольну картку заявника. В таких випадках, за згодою заявника, письмова відповідь йому не надається;

- про передачу питання, порушеного під час телефонної "Гарячої лінії", для розгляду у відповідні органи: якщо вирішення питання, порушеного у зверненні, не належить до повноважень Міністерства, воно пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин. У випадках, коли питання належить до компетенції Міністерства, помічник Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, за дорученням посадової особи, яка проводить телефонну "Гарячу лінію", пише резолюцію у реєстраційно-контрольній картці заявника із вказівкою прізвища керівника, завдання, яке необхідно виконати, та термін виконання. Про результати розгляду обов'язково надається письмова відповідь заявнику за підписом посадової особи, яка веде телефонну "Гарячу лінію";

- про відмову у вирішенні питання. При цьому заявнику повідомляються мотивовані причини відмови, з посиланням на правові акти, про що робиться відмітка у контрольно-реєстраційній картці, і надається обов'язкова письмова відповідь за підписом посадової особи, яка проводила телефонну "Гарячу лінію" ", з роз'ясненням порядку оскарження рішення.

- надати роз'яснення по суті питання заявника згідно чинного законодавства. У цьому випадку робиться відмітка у реєстраційно-контрольній картці заявника. У випадку, коли заявник не вимагає письмової відповіді, остання не дається.

Нагадаємо, що відповідно до Указу Президента України від 31 травня 2011 року № 633/2011, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.

Графік роботи телефонної "Гарячої лінії" посадовими особами

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

 

N п/п

Посадові особи Міністерства

Дні та години прийому

Місце прийому (адреса)

1

Міністр Близнюк А. М.

П'ятий четвер місяця
з 14-00 до 16-00

вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. № 111)

2

Перший заступник Міністра Аліпов О. М.

П'ята п'ятниця місяця
з 14-00 до 16-00

вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. № 111)

3

Заступник Міністра - керівник апарату Семчук Г. М.

П'ята середа місяця
з 14-00 до 16-00
Пряма телефонна лінія КМУ
з 13-40 до 16-00
(згідно із графіком)

вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. № 111)
вул. Інститутська, 7 (кімн. № 206)

4

Заступник Міністра Ісаєнко Д. В.

Четвертий вівторок місяця
з 14-00 до 16-00

вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. N 111)

5

Директор Департаменту стратегії реформування житлово-комунального господарства Олійник Н. І.

Третій четвер місяця
з 14-00 до 16-00

вул. Димитрова, 24
(кімн. 801)

6

Директор Департаменту розвитку систем життєзабезпечення та житлової політики Шаповаленко В. Г.

Третя п'ятниця місяця
з 14-00 до 16-00

вул. Димитрова, 24
(кімн. 708)

7

Директор Департаменту містобудування, архітектури та планування територій Соколов І. А.

Четвертий понеділок місяця
з 14-00 до 16-00

вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. № 111)

8

Директор Департаменту розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва Губень П. І.

Четверта п'ятниця місяця
з 14-00 до 16-00

вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. № 111)

9

Директор Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва Непомнящий О. М.

П'ятий понеділок місяця
з 14-00 до 16-00

вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. № 111)

10

Директор Департаменту нормативно-методичного забезпечення промислового і цивільного будівництва та індустрії будівельних матеріалів Глухов В. О.

П'ятий вівторок місяця
з 14-00 до 16-00

вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. № 111)

11

Начальник Управління економіки і тарифної політики Пастухов І. А.

Перша середа місяця
з 14-00 до 16-00

вул. Димитрова, 24
(кімн. 808)

12

Начальник Управління благоустрою територій та комунального обслуговування Ігнатенко О. П.

Перший вівторок місяця
з 14-00 до 16-00

вул. Димитрова, 24
(кімн. 601)

13

Начальник Управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва Бондарчук Н. Л.

Перший понеділок місяця
з 14-00 до 16-00

вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. № 111)

14

Сектор протидії корупції

Другий вівторок місяця
з 14-00 до 16-00

вул. Велика Житомирська, 9
(1 поверх, кімн. № 111)

 

 

Cоціальний захист громадян