Держава відкриває доступ до інформації про земельні ресурси

Нещодавно на зміни в законодавстві, а саме набрання закону України «Про доступ до публічної інформації», відреагувало Державне агентство земельних ресурсів України.

Так, вищевказана установа, своїм наказом Про реалізацію Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 06.06.2011 № 23, затвердила форми для подання запиту на отримання публічної інформації.

Також було затверджено порядок складання та подання запитів, згідно з яким запити можуть подаватись в усній, письмовій чи інших формах (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Суб’єктами подання таких запитів можуть виступати фізичною або юридичною особою та об'єднанням громадян без статусу юридичної особи. Подібні запит подаються розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

 

Соціальний захист громадян