Як скористатися соціальною пільгою у 2011 році

Згідно з пунктом 169.1 статті 169 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI з урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподаткованого доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги.

Відповідно до підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Станом на 1 січня 2011 року величина прожиткового мінімуму на одну працездатну особу становить 941 грн. Отже, граничний розмір доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, дорівнює 1320 грн (941 х 1,4 = 1317,4 = 1320 грн).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, означеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

Якщо платник податку отримує дохід у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Згідно з підпунктом 169.2.1 пункту 169.2 статті 169 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

Відповідно до підпункту 169.2.2 пункту 169.2 статті 169 Податкового кодексу України платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги.

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

Перелік таких документів та порядок їх подання визначає Кабінет Міністрів України.

Розмір податкової соціальної пільги залежить від категорії платників податку і дорівнює 100, 150 та 200% від 50% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

Відповідно до пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

– доходів платника податку, інших, ніж заробітна плата;

– заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

– доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Згідно з підпунктом 169.3.1 пункту 169.3 статті 169 Податкового кодексу України у разі, якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав, зазначених у пункті 169.1 цієї статті, застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених підпунктом 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті, крім випадку, передбаченого підпунктом "б" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 цієї статті, податкова соціальна пільга за яким додається до пільги, визначеної  підпунктом 169.1.2 цього пункту у разі, якщо особа утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів).

 

Категорії платників

Розмір податкової соціальної пільги

Сума податкової соціальної пільги

Нормативна база

Для будь-якого платника податку за умови, що отриманий загальний місячний оподаткований дохід у вигляді заробітної плати не перевищує у 2011 р. 1320 грн.

Для платника податку, який утримує двох дітей чи більше віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину.

100% мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

941 грн. х 50% = 470.50

пп. 169.1.1 та пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України

Для платника податку, який:

а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину - віком до 18 років:

б) утримує дитину інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

в) є особою, віднесеною законом до 1 або 2 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

г) 6 учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;

ґ) є інвалідом І або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільгу яким визначено пп. "б" пп. 169.1.4 цього пункту;

д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону N 3551, крім осіб, визначених у пп. "б" пп. 169.1.4 цього пункту.

150% суми податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України

941 грн. х 50% х 150% = 705.75

пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України

Для платника податку, який є:

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу";

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І та II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону N 3551;

в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

г) особою, насильно вивезеною з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на території держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період 3 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944.р.

200% суми податкової соціальної пільги, визначеної за правилами пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України

941 грн. х 50% х 200% = 941.00+

пп. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України