З 1 січня 2011 року оплачуємо лікарняні та декретні по новому

оплата лікарняних листків та декретнихЗ 1 січня 2011 року кардинально зміниться механізм фінансування та оплати за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності листків непрацездатності (лікарняних), допомоги по вагітності та пологах (декретних) та допомоги на поховання.

Це пов’язано з тим, що з цієї дати набирає чинності Закон України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. № 2464 (далі – Закон № 2464).

Зазначеним нормативно-правовим актом будуть внесені численні зміни до діючих нині законів, зокрема, до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001  № 2240 (далі – Закон № 2240).

Так з 1 січня 2011 року для отримання певного виду матеріального забезпечення – оплати лікарняних, допомоги на поховання страхувальник (підприємство – роботодавець або добровільно застраховані у Фонді особи) повинен подати за місцем обліку до районної, міжрайонної чи міської виконавчої дирекції відділення Фонду (далі – робочі органи Фонду) оформлену за встановленим зразком заява-розрахунок.

Наразі проект заяви та сам порядок фінансування ще тільки розробляється Фондом.

Проте зараз можна сказати ствердно, що заява – розрахунок повинна містити інформацію про особисто нараховані страхувальниками своїм застрахованим особам сум матеріального забезпечення за їх видами, а саме: лікарняних, декретних, допомоги на поховання.

Зазначена заява подається до робочого органу Фонду за підписом керівника та головного бухгалтера, засвідченою печаткою страхувальника.
Причому варто зазначити, що відповідальність за достовірність поданої в заяві-розрахунку інформації несе керівник підприємства, установи, організації.
Відповідно до ст. 21 Закону № 2240 (в редакції, яка буде з 1 січня 2011року) робочі органи Фонду повинні здійснити фінансування страхувальників протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку.

У разі, якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів після здійснення виплат в терміни передбачені законодавством.

Звертаємо увагу, для того, щоб роботодавець отримав кошти від Фонду йому заздалегідь потрібно відкрити для зарахування страхових коштів окремий поточний рахунок у банку у порядку, встановленому Національним банком України (бюджетна установа, відкриває окремий рахунок - у відповідному органі Державного казначейства України в порядку, встановленому Держказначейством)
.
При цьому кошти Фонду, що надходять на зазначений рахунок, повинні обліковуватися страхувальником на окремому субрахунку. Це пов’язано з тим, що страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок, можуть бути використані страхувальником виключно для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення.

У разі порушення провадження у справі про банкрутство страхувальника страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, невідкладно повинні повернутися до робочого органу Фонду. Фінансування такого страхувальника припиняється.

Враховуючи наведене, хочемо сказати, що на нашу думку з введенням нового порядку фінансування виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає загроза затримання виплат порівняно з існуючими строками, оскільки, ми не впевнені, що робочі органи Фонду зможуть своєчасно в десятиденний строк проводити фінансування матерального забезпечення.

 

Соціальний захист громадян