Підприємці, вставайте в чергу за декретними!

Сьогодні гостро стоїть питання надання матеріального забезпечення жінкам-підприємцям, які добровільно зареєструвались в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. І під словосполученням «матеріальне забезпечення» я маю на увазі допомогу по вагітності та пологах.

З початку року сотні, якщо не тисячі, жінок-підприємців не отримали свої чесно зароблені декретні, які незначною мірою можуть покрити багато численні витрати на народження дитини.

У деяких жінок органи Фонду соціального страхування прийняли заяви на отримання допомоги, в інших ні. Проте, результат один – декретні не виплачені. Прийняті заяви мирно припадають пилом у кабінетах Фонду соціального страхування. А все через те, що немає механізму розрахунку декретних виплат. Точніше не було.

Зважаючи на численні звернення фопівців за це питання взялось Міністерство соціальної політики України.

Спочатку Міністерство у своєму листі від 11.03.2011 № 2476/0/14-11/18 рекомендувало виконавчій дирекції Фонду з метою соціального захисту добровільно застрахованих осіб не брати до уваги перерву у страхуванні осіб, які у 2010 році були добровільно застраховані або застраховані через сплату єдиного податку, та через зміну законодавства та перехід до сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування уклали договори добровільного страхування в січні 2011 року.

Проте, це не вирішило проблему і до Міністерства продовжували надходити численні звернення від фізичних осіб-підприємців, які протягом декількох років до 2011 року були застраховані у Фонді через сплату єдиного податку, щодо відмови їм у наданні матеріального забезпечення за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за страховими випадками, що настали у 2011 році.

У повторному лист від 22 липня 2011 року № 7475/0/14-11/18 Міністерство соціальної політики України роз’яснює.

У разі, якщо добровільно застрахована особа сплачувала єдиний податок до кінця 2010 року і в січні 2011 року до настання страхового випадку уклала Договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, зокрема у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, через сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в порядку, встановленому законодавством, то така особа, у разі настання у неї в січні 2011 року страхового випадку, має право на матеріальне забезпечення, оскільки цей період не переривали підприємницьку діяльність та вважається такою, що не переривала участі у страхуванні.

При розрахунку страхових виплат у такому випадку в розрахунковий період увійдуть лише місяці 2010 року, а середньоденний дохід-обчислюється відповідно до пункту 19 Порядку.

У разі, якщо добровільно застрахована особа сплачувала єдиний податок до кінця 2010 року, але через не володіння інформацією про зміну законодавства або з інших причин уклала Договір в лютому чи в наступних місяцях 2011 року (до настання страхового випадку) то період з січня до місяця укладання договору є перервою у страхуванні, Оскільки в цей період особа не була застрахованою на добровільних засадах, що передбачено законодавством, але підприємницьку діяльність не припиняла, то місяці без сплати внесків з розрахункового періоду виключаються.

У такому випадку в розрахунковий період увійдуть місяці 2010 року, за які відрахування на соціальне страхування здійснювалося з єдиного податку, та місяці 2011 року з місяця укладання Договору.

Середньоденний дохід, з якого призначаються страхові виплати за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, в такому випадку обчислюватиметься шляхом ділення суми доходу, розрахованого зарахуванням пункту 19 Порядку (місячний дохід розраховується як розмір єдиного податку за розрахунковий період, що сплачувала особа, помножений на відсоток суми встановленого розміру податку, що перераховано до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та поділений на розмір страхового внеску на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням та доходу, з якого сплачуються внески (єдиний внесок), на кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Відповідно до статті 983 Цивільного кодексу України договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхувальником першого страхового платежу, якщо інше не встановлено Договором.

Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", пункту 5.3. Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску па загальнообов'язкове державне, соціальне страхування, затвердженої правлінням Пенсійного фонду України 27.09.2010 № 21-5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.09.2010р. за № 994/18289, а також пункту 6.1 Договору, він набирай-чинності з дня його підписання і діє до повного виконання сторонами взятих відповідно до договору зобов'язань. Отже з дня укладання Договору особа вважається застрахованою.

Якщо до січня 2011 року особа не брала участі у цьому виді страхування, а Договір уклала в 2011 році, то у разі настання страхового випадку, який стався до сплати єдиного внеску, особа не матиме права на страхові виплати, оскільки не буде виконуватися норма частини другої статті 4 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», відповідно до якої особи, які не підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим Законом за умови сплати страхових внесків до фонду соціального страхування з   тимчасової втрати працездатності.

Отже, якщо єдиний внесок не сплачений і строк його сплати відповідно до законодавства не настав, до сплати єдиного внеску матеріальне забезпечення не надається. Після сплата єдиного внеску особа матиме право на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, розмір якого визначатиметься відповідно до пункту 14 Порядку.

Так, наприклад, особа уклала договір про добровільну участь 4 березня 2011 року, сплатила єдиний внесок за березень 2011 року з розміру мінімальної заробітної плати (941 гри.) 14 квітня 2011 року у сумі 344,41 грн., а страховий випадок (вагітність та пологи) у неї настав 16 березня 2011 року.

У цьому разі необхідну визначити частину доходу, яка припадає на розрахунковий період:

941 гри. : 31 к.д. х 12 к.д. = 364,20 грн.

Отже, середньоденний розмір допомоги та суму допомоги по вагітності та пологах буде розраховано наступним чином:

364,20 грн. : 12 к.д. х 126 к.д. = 3824,10 грн.

Для призначення матеріального забезпечення добровільно застрахована особа звертається, до робочого органу відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем проживання із заявою на призначення певного виду допомоги, надає листок непрацездатності та документи передбачені Порядком страхування осіб па добровільних засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 02.06.2005р. № 62, в частині, що не суперечить нормам Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Крім цього, такій особі необхідно надати Договір та підтвердження сплати, єдиного внеску за розрахунковий період та за місяць, в якому настав страховий випадок.

У разі несплати особою єдиного внеску у встановлений законодавством строк вона не матиме права на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

 

Соціальний захист громадян