Матеріальна відповідальність працівника за збиток заподіяний підприємству

Мінпраці розглянуло питання щодо затвердження проекту колективного договору та матеріальної відповідальності працівника за збиток, заподіяний підприємству.

Так профільне міністерство наголосило, що правові принципи розробки, висновку й виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин і соціально-економічних інтересів працівників і власника визначає Закон України "Про колективні договори й угоди" (далі - Закон).

 

У відповідності зі статтею 13 Закону проект колективного договору обговорюється в трудовому колективі й виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.

У випадку якщо збори (конференція) трудового колективу відхилять проект колективного договору або окремі його положення, сторони відновляють переговори для пошуку необхідного рішення.

Строк цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після цього проект у цілому виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колективу.
Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією)трудового колективу він підписується вповноваженими представниками сторін не пізніше чому через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлене зборами (конференцією) трудового колективу.

Також Мінпраці зауважило, що при покладанні матеріальної відповідальності права й законні інтереси працівників гарантуються шляхом установлення відповідальності тільки за прямий дійсний збиток,тільки в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, що такий збиток заподіяний підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Дана відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку й не повинна перевищувати повного розміру заподіяного збитку,за винятком випадків, передбачених законодавством. На працівників не може бути покладена відповідальність за збиток, який належить до категорії нормального виробничого ризику.

Детальніше дивіться лист Мінпраці від 13.08.2010 г. № 8754/0/14-10/18.