Верховна Рада України законодавчо впорядкувала строки виплати заробітної плати

23 вересня 2010 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати».
 

Зазначеним нормативно-правовим актом будуть внесені зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про оплату праці", зокрема, передбачається, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

При цьому розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

У випадку підписання Президентом України зазначеного Закону, він відповідно до прикінцевих положень набирає чинності через місяць з дня його офіційного опублікування.

Повний текст даного Закону розміщений на порталі: www.rada.gov.ua.