Як правильно звільнити померлого працівника

Смерть близької людинигоре для родичів, а смерть працівника – клопіт для роботодавця, адже і сьогодні багато фахівців не знають, як правильно оформити звільнення померлого працівника і що при цьому потрібно вказати в трудовій.

Як правильно провести таке звільнення і піде мова в даній статті.

Після того як найближчі родичі померлого працівника нададуть свідоцтво про смерть, видане органом реєстрації актів цивільного стану, на підприємстві оформляється наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) за типовою формою (№ П-4). Враховуючи, що далеко не всі підприємства нашої країни на практиці застосовують зазначені форми наказів, в стандартному тексті наказу по особовому складу повинна бути приблизно наступне формулювання:

«Трудовий договір, укладений з Івановим Іваном Івановичем, менеджером відділу по робі з персоналом, вважати припиненим такої то дати, у зв'язку зі смертю».

Також в наказі вказуються реквізити свідоцтва про смерть.

Відповідно до пункту 4.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. N 58, зареєстрованим у Мін'юсті 17.08.93 р. за N 110 (із змінами і доповненнями), у разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їх вимогу. У трудовій книжці померлого працівника у розділі "Відомості про роботу" і дати запису у графі 3 записується: "Роботу припинено у зв'язку зі смертю", далі заповнюється графа 4, в якій зазначаються дата і номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується у встановленому порядку.

Як стверджує Мінсоцполітики в своєму листі від 31.12.2010 р. N 284/06/186-10 дата наказу про припинення трудового договору, як правило, не збігається з датою смерті, втім датою припинення трудового договору, яку слід зазначити у графі 2 трудової книжки, буде дата смерті працівника, незалежно від того працював у цей день померлий чи ні.

Відповідно до статті 1227 Цивільного кодексу України суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім'ї, а у разі їх відсутності - входять до складу спадщини.

Однією з таких допомог є допомога на поховання, яка надається у разі смерті застрахованої особи за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001р. № 2240. На сьогодні така допомога становить 1400 грн.

У випадку визнання працівника безвісно відсутнім або оголошення фізичної особи померлою відповідно до Цивільного кодексу України рекомендується у трудовій книжці цього працівника у розділі "Відомості про роботу" зробити запис "Роботу припинено у зв'язку з визнанням судом особи безвісно відсутньою". Як і інші відомості про роботу цей запис супроводжується зазначенням на її порядковий номер, дату припинення трудового договору і посиланням на дату і номер наказу про припинення трудового договору (дата якого буде визначена у судовому рішенні) (за аналогією з пунктом 4.3 Інструкції).

  
Соціальний захист громадян

 

{social}