На перевірку прийдуть всі Фонди одночасно

Кабінет Міністрів України визначив, що перевірки суб'єктів господарювання щодо правильності нарахування, своєчасної сплати страхових внесків за період з дня останньої такої перевірки або дня отримання статусу платника страхових внесків (якщо перевірка проводиться вперше) до 1 січня 2011 р. проводяться одночасно робочими органами виконавчих дирекцій ФСС з ТВП , ФСС від НС та ФСС на випадок безробіття (постанова від 15.06.2011 р. № 636).

 

З метою забезпечення одночасного проведення зазначених перевірок день їх проведення узгоджується з планом перевірок платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування органів Пенсійного фонду України.
Цією ж постановою викладено у новій редакції критерії оцінки ризику з державного нагляду у сфері соціального страхування від нещасного випадку та скасовано критерії у сфері соцстраху на випадок безробіття і втрати працездатності.

Так відповідно до критерій оцінки ризику з державного нагляду у сфері соціального страхування від нещасного випадку установлюється три ступені ризику від провадження господарської діяльності - високий, середній та незначний

До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, які:

не подали в установлені строки робочим органам виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - Фонд) передбачені законом звіти і відомості;

провадять вид діяльності, про який не поінформовано Фонд та Пенсійний фонд України;

подали Фонду або Пенсійному фонду України відомості про зміну основного виду діяльності, що тягне за собою зниження класу професійного ризику виробництва;

за даними Держгірпромнагляду, у попередньому календарному році допустили підвищення коефіцієнта частоти травматизму (кількість випадків травмування на 1 тис. працівників) не менш як на 10 відсотків порівняно із середнім показником у відповідних галузях національної економіки (видах діяльності);

за інформацією державних органів, юридичних або фізичних осіб, у разі наявності фактів нещасних випадків на виробництві протягом звітного року не проводили відповідні розслідування та не вели облік таких випадків.

До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, які:

подають два і більше разів протягом звітного року відомості про зміну виду діяльності, у тому числі основного;

за результатами аналізу стану виробничого травматизму за три попередніх роки мають тенденцію до збільшення кількості випадків виробничого травматизму та професійних захворювань.

Суб'єкти господарювання, які не мають жодної з вищевказаних ознакналежать до суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за достовірністю поданих суб'єктами господарювання відомостей про види діяльності, у тому числі основний, для віднесення їх до відповідного класу професійного ризику виробництва, а також дотримання суб'єктами господарювання законодавства про охорону праці здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.

Соціальний захист громадян 

{social}