Віднині банківський мораторій не поширюватиметься на Фонди соцстрахування

З метою недопущення утворення заборгованості зі страхових виплат у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування Верховною Радою України 19 травня 2011 року в цілому ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування».

 

Законом внесено зміни до статті 85 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Відповідно до цих змін введений Національним банком України мораторій на задоволення вимог кредиторів банку не поширюватиметься на зобов'язання банку з перерахування органам Пенсійного фонду України єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на зобов'язання з повернення фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування розміщених на депозитних рахунках у банках тимчасово вільних коштів, у тому числі резервів коштів цих фондів.

Статтю 2 Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" доповнено новим положенням, згідно якого під примусовою реалізацією майна підприємств розуміється відчуження об'єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, що забезпечують ведення виробничої діяльності цими підприємствами, а також акцій (часток, паїв), що належать державі в майні інших господарських товариств і передані до статутних фондів цих підприємств, якщо таке відчуження здійснюється, зокрема, шляхом звернення стягнення на майно боржника за рішеннями, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою, крім рішень щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв'язку із трудовими відносинами та рішень щодо зобов'язань боржника з перерахування фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування заборгованості з оплати внесків до цих фондів, яка виникла до 1 січня 2011 року, і з перерахування органам Пенсійного фонду України заборгованості з оплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Також внесено зміни до пункту 3.7 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу". Відповідно до цих змін на строк участі підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості не підлягатимуть зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень про стягнення заборгованості з оплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України і заборгованості з оплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011 року. Під час примусового виконання рішень суду про стягнення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу з оплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011 року, і заборгованості цих підприємств з оплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України стягнення на основні засоби, що використовуються у процесі виробництва, не звертатиметься.

В разі підписання даного закону Президентом, він набиратиме чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Соціальний захист громадян