Набрав чинності Закон «Про доступ до публічної інформації»

10 травня 2011 року вступив в силу Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон), який визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.  

Згідно Закону публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

 

Закон містить перелік гарантій на дотримання прав на надання публічної інформації, а також поетапний порядок доступу до неї. Крім того, документ дає визначення таких понять, як конфіденційна, таємна та службова інформація, регламентуючи порядок її надання.

В окремих розділах Закону визначається порядок і терміни подання та задоволення запиту на інформацію та процедура оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

Соціальний захист громадян 

 

{social}