Які права у працівників під час карантину?

Роботодавець не може відсторонити працівника від роботи на час карантину. Держоргани рекомендують: змінити умови виконання роботи (дистанційна робота, гнучкий режим робочого часу, неповний робочий час) або сприяти працівникам в реалізації права на відпустки (щорічні, соціальні, без збереження заробітної плати).

Мінекономіки та Держпраці нагадують, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнають в Україні найвищою соціальною цінністю (ч. 1 ст. 3 Конституції України).

Держава забезпечує право громадян України на працю: на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру; на вільний вибір професії, роду занять і роботи (ч. 1 ст. 2 КЗпП).

Мінекономіки та Держпраці звертають увагу, що відсторонення працівників від роботи роботодавцем допускають у разі:

- появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

- відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

- в інших випадках, передбачених законодавством (ст. 46 КЗпП).

Водночас, працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства (абз. 2 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII; далі — Закон № 2694). Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених в частині першій вимог (ч. 2 ст. 14 Закону № 2694).

З метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції, збереження життя, здоров’я та забезпечення безпеки працівників та оточуючих людей, у випадку виявлення у працівника первинних ознак захворювання, Мінекономіки та Держпраці рекомендують роботодавцям негайно направити такого працівника для медичного огляду та встановлення відповідного діагнозу.

Держоргани звертають увагу, що відсутність працівника на роботі у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, хворобою, підтвердженою документами, не може бути підставою для звільнення чи відсторонення такого працівника. А наданий працівником листок непрацездатності є підставою для призначення та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності відповідно до статей 22 — 24, 30 ― 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Мінекономіки та Держпраці пропонують роботодавцям, за можливості: максимально забезпечити використання дистанційної форми праці та (або) гнучкого режиму робочого часу (в т.ч. і для зменшення скупчення людей у «часи пік»); запроваджувати режим роботи на умовах, скороченого та неповного робочого часу з урахуванням вимог, визначених законодавством; максимально сприяти реалізації права працівників на отримання, за їх заявами, оплачуваних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати, що надають працівникам в обов’язковому порядку, та відпустки без збереження заробітної плати, якi надають за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством.

Також Мінекономіки та Держпраці рекомендують забезпечити працівників антисептичними та дезінфікуючими засобами та проінформувати працівників про профілактичні заходи, розміщенні на офіційному сайті МОЗ (moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov).