Будьте внимательны! В обращении поддельные пятисотки

По сообщению главного банка страны, из оборота изъято новый вариант подделок банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года.

Как отмечает Нацбанк, фальшивые купюры с имитацией инфракрасной и магнитной защиты, основные изображения на которых полученные полиграфическими способами печати, могут представлять потенциальную опасность для терминалов по приему платежей в случае ненадлежащего настройки последних.

НБУ обозначил двенадцать признаков поддельных купюр, среди которых такие:

- цвета подделок приближены к цветам настоящих банкнот;

- серийные номера отсутствуют;

- защитную ленту имитировано на лицевой стороне банкноты печатью темно-коричневой краской с магнитными свойствами; текст и флуоресценцию на ленте не имитируется;

- для изготовления поддельных банкнот использована специальная бумага, которая не флуоресцирует в ультрафиолетовых лучах;

- части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала "500") при рассматривании банкноты против света не совпадают и тому подобное.

Кроме этого, госорган напомнил, что банк в случае выявления у одного физического или юридического лица двух или более банкнот с признаками подделки должен немедленно средствами телекоммуникационной связи уведомить полицию и не позднее следующего рабочего дня предоставить письменное уведомление, приложив к нему копию документа об изъятии (п. 4.2 Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине N 174 от 01.06.2011 г.).

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.03.2017 р. N 50-0006/22908

Департамент грошового обігу

Банкам України та їх філіям
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Незалежній асоціації банків України

 

 

Про ознаки нового варіанту підроблених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року

Департамент грошового обігу повідомляє про вилучення з обігу нового варіанту поліграфічних підробок банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року з імітацією інфрачервоного та магнітного захисту, основні зображення на яких отримані поліграфічними способами друку.

Для виготовлення цих підробок застосований такий же папір, що і у поліграфічних підробок банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року (рік на банкнотах 2014), про які повідомлялося листом від 29.12.2016 N В/50-0003/132756.

З метою визначення зазначених підробок надаємо їх основні ознаки:

1. Кольори підроблених банкнот наближені до кольорів справжніх банкнот.

2. Зображення на банкнотах, крім зображень, що створюють карти інфрачервоного та магнітного захисту, виконані офсетним способом друку. Рельєфність елементів не імітована. Якість друку гірша ніж на справжніх банкнотах.

3. Зображення, що створюють карти інфрачервоного та магнітного захисту, виконані глибоким способом друку темно-коричневою фарбою на лицьовому боці банкноти. Рельєф фарби на поверхні паперу незначний, тактильно не відчувається.

4. Інфрачервоний та магнітний захист імітовано, карта інфрачервоних та магнітних зображень наближена до оригіналу.

5. Серійні номери відсутні.

6. Для виготовлення підроблених банкнот використано спеціальний папір, який не флуоресціює в ультрафіолетових променях та має:

водяні знаки у вигляді темних та світлих літер "S", що розміщені по всій площі банкноти - не відповідають водяним знакам на справжній банкноті (локальному багатотоновому та світлому елементу водяного знака);

розташовані в товщі паперу видимі захисні волокна світло-жовтого, світло-зеленого та червоного кольорів, що флуоресціюють жовто-зеленим та червоним кольорами - не відповідають захисним волокнам на справжній банкноті (невидимим при денному світлі, що мають двохколірну червоно-зелену флуоресценцію).

7. Захисна стрічка імітована на лицьовому боці банкноти друком темно-коричневою фарбою з магнітними властивостями; текст та флуоресценція на стрічці не імітовані.

8. Флуоресцентний захист частково імітований - зображення зеленого кольору з обох боків банкноти флуоресціюють жовто-зеленим кольором.

9. Ефект зміни кольорів оптично - змінного зображення ромба на лицьовому боці банкноти не імітовано.

10. Мікротексти частково імітовані та читаються.

11. Частини наскрізного елементу (цифрове позначення номіналу "500") при розгляданні банкноти проти світла не збігаються.

12. Латентне зображення у вигляді цифрового позначення номіналу "500" частково імітовано, але ефект зміни цифрового позначення номіналу з позитивного на негативний не відтворено.

Зазначені підробки можуть становити потенційну небезпеку для терміналів з приймання платежів у разі їх неналежного налаштування.

Цю інформацію надаємо для застосування в роботі та інформування юридичних осіб - клієнтів банків, які працюють з відповідним обладнанням.

Крім того, нагадуємо, що відповідно до пункту 4.2 глави 4 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні 1, банк (філія, відділення) у разі виявлення в однієї фізичної або юридичної особи двох або більше банкнот з ознаками підроблення зобов'язаний негайно засобами телекомунікаційного зв'язку та не пізніше наступного робочого дня письмово, з поданням копії документа про вилучення, повідомити підрозділ Національної поліції України за місцезнаходженням банку.

____________
1 Затверджена постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174.

 

Директор Департаменту
грошового обігу

В. П. Зайвенко