За использование квартир не по назначению планируют штрафовать до 85000 гривен

В Гражданском кодексе предлагается установить запрет на использование квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в частности, как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания.

Кроме того, в Жилищном кодексе предлагается установить, что жилые дома и жилые помещения нельзя использовать в ущерб интересам других собственников (пользователей) в соответствующем жилом доме.

Также новая статья может появиться в Кодексе Украины об административных правонарушений - ответственность за использование квартир в многоквартирных домах не по назначению в виде наложения штрафа 2000 - 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34000 грн.-51000 грн.), а за совершение повторного в течение года такого нарушения - 3000 - 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51000 грн.- 85000 грн.).

Комитет Верховной рады по вопросам строительства рассмотрел соответствующий законопроект № 5473 и рекомендует принять его за основу.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих    

актів України щодо використання квартир в багатоквартирних житлових будинках»

Чинна редакція закону

Редакція з урахуванням пропонованих змін

Житловий кодекс Української РСР

Розділ I. Загальні  положення

Розділ I. Загальні  положення

Стаття 10. Житлові обов'язки громадян

Стаття 10. Житлові обов'язки громадян

Жилі будинки і жилі приміщення не можуть використовуватися громадянами на шкоду інтересам суспільства.

Жилі будинки і жилі приміщення не можуть використовуватися громадянами на шкоду інтересам суспільства та інтересам інших власників (користувачів) приміщень у відповідному жилому будинку.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Розділ II. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність

Розділ II. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність

Глава 11. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою

Глава 11. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою

Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями

Порушення правил користування жилими приміщеннями, санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під'їздів, придомових територій, порушення правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням, псування жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об'єктів благоустрою -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями

Порушення правил користування жилими приміщеннями, санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під'їздів, придомових територій, порушення правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, псування жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об'єктів благоустрою -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відсутня

Стаття 1501. Використання квартир в багатоквартирних житлових будинках не за призначенням

Використання квартир в багатоквартирних житлових будинках не за призначенням,-

тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення,-

тягне за собою накладення штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

Глава 17. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення

Глава 17. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення

Стаття 218. Адміністративні комісії

Адміністративні  комісії при виконавчих органах  міських  рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями  45,  46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень  на  автомобільному  транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-152,  частинами першою та другою статті 152-1,
частиною першою статті  154,  статтями  155,  155-2,  частиною  другою статті 156, статтями 156-1, 156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях,  заборонених  рішенням  відповідної  сільської,  селищної, міської  ради),  статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх  або  осіб,  які  їх  замінюють), частиною четвертою статті  181,  статтею  181-1, частиною першою статті 182, статтями 183, 185-12, 186, 186-1, 189, 189-1, 196, 212-1 цього Кодексу.

Адміністративні  комісії  при  виконавчих  органах сільських, селищних    рад    розглядають    справи    про    адміністративні правопорушення,   передбачені   статтею   92,   статтею  99  (коли правопорушення  вчинено громадянином), статтями 103-1, 103-2, 104, статтею  136  (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями  141,  142,  150-152,  частинами  першою та другою статті 152-1,  статтями, 155, 155-2, частиною другою статті 156, статтями 156-1,  156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених  рішенням  відповідної  сільської,  селищної,  міської ради),   статтею   179,  статтею  180  (крім  справ  щодо  батьків неповнолітніх  або  осіб,  які  їх  замінюють), частиною четвертою статті  181, частиною першою статті 182, статтями 183, 186, 186-1, 196, 212-1 цього Кодексу.

Стаття 218. Адміністративні комісії

Адміністративні  комісії при виконавчих органах  міських  рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями  45,  46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень  на  автомобільному  транспорті), статтями 138, 141, 142, 149, 150, 151, 152,  частинами першою та другою статті 152-1, частиною першою статті  154,  статтями  155,  155-2,  частиною  другою статті 156, статтями 156-1, 156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях,  заборонених  рішенням  відповідної  сільської,  селищної, міської  ради),  статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх  або  осіб,  які  їх  замінюють), частиною четвертою статті  181,  статтею  181-1, частиною першою статті 182, статтями 183, 185-12, 186, 186-1, 189, 189-1, 196, 212-1 цього Кодексу.

Адміністративні  комісії  при  виконавчих  органах сільських, селищних    рад    розглядають    справи    про    адміністративні правопорушення,   передбачені   статтею   92,   статтею  99  (коли правопорушення  вчинено громадянином), статтями 103-1, 103-2, 104, статтею  136  (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями  141,  142,  150, 151, 152,  частинами  першою та другою статті 152-1,  статтями, 155, 155-2, частиною другою статті 156, статтями 156-1,  156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених  рішенням  відповідної  сільської,  селищної,  міської ради),   статтею   179,  статтею  180  (крім  справ  щодо  батьків неповнолітніх  або  осіб,  які  їх  замінюють), частиною четвертою статті  181, частиною першою статті 182, статтями 183, 186, 186-1, 196, 212-1 цього Кодексу.

Стаття 222. Органи Національної поліції

Органи  Національної  поліції  розглядають  справи  про  такі адміністративні   правопорушення:   про   порушення   громадського порядку,  правил  дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху  транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих  на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також  про  незаконний  відпуск  і незаконне придбання бензину або інших  паливно-мастильних  матеріалів  (статті  80 і 81 (в частині перевищення    нормативів    вмісту    забруднюючих    речовин   у відпрацьованих  газах  транспортних засобів), частина перша статті 44, стаття 44-1, частина друга статті 106-1, частини перша, друга, третя,  четверта  і  шоста  статті  109, стаття 110, частина третя статті  114, частина перша статті 115, стаття 116-2, частина друга статті  117,  частини  перша  і  друга  статті 119, частини перша, друга,  третя,  п'ята  і  шоста  статті  121, статті 121-1, 121-2, частини перша, друга і третя статті 122, частина перша статті 123, статті  124-1  -  126,  частини  перша,  друга і третя статті 127, статті 128-129, стаття 132-1, частини перша, друга та п'ята статті 133,  частини  третя,  шоста, восьма, дев'ята, десята і одинадцята статті  133-1,  частина  друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга  і  третя  статті  140,  статті 148, 151,
статті 161, 164-4, статтею   175-1   (за   винятком   порушень,  вчинених  у  місцях, заборонених  рішенням  відповідної  сільської,  селищної,  міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 180, 181-1, частина перша статті 182, статті 183, 184, 189-2, 192, 194, 195).

Стаття 222. Органи Національної поліції

Органи  Національної  поліції  розглядають  справи  про  такі адміністративні   правопорушення:   про   порушення   громадського порядку,  правил  дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху  транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих  на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також  про  незаконний  відпуск  і незаконне придбання бензину або інших  паливно-мастильних  матеріалів  (статті  80 і 81 (в частині перевищення    нормативів    вмісту    забруднюючих    речовин   у відпрацьованих  газах  транспортних засобів), частина перша статті 44, стаття 44-1, частина друга статті 106-1, частини перша, друга, третя,  четверта  і  шоста  статті  109, стаття 110, частина третя статті  114, частина перша статті 115, стаття 116-2, частина друга статті  117,  частини  перша  і  друга  статті 119, частини перша, друга,  третя,  п'ята  і  шоста  статті  121, статті 121-1, 121-2, частини перша, друга і третя статті 122, частина перша статті 123, статті  124-1  -  126,  частини  перша,  друга і третя статті 127, статті 128-129, стаття 132-1, частини перша, друга та п'ята статті 133,  частини  третя,  шоста, восьма, дев'ята, десята і одинадцята статті  133-1,  частина  друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга  і  третя  статті  140,  статті 148, 1501, 151,
статті 161, 164-4, статтею   175-1   (за   винятком   порушень,  вчинених  у  місцях, заборонених  рішенням  відповідної  сільської,  селищної,  міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 180, 181-1, частина перша статті 182, статті 183, 184, 189-2, 192, 194, 195).

Цивільний кодекс України

Книга третя. Право власності та інші речові права

Книга третя. Право власності та інші речові права

Розділ I. Право власності

Розділ I. Право власності

Глава 28. Право власності на житло

Глава 28. Право власності на житло

Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири

Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири

Відсутня

2.  Використання  не за призначенням квартир в багатоквартирних житлових будинках, в тому числі як офісів, готелів та інших закладів тимчасового проживання, забороняється.

Допускається використання квартир в багатоквартирних житлових будинках для здійснення господарської діяльності (без використання найманої праці) лише особами, які є їх власниками або місце проживання яких зареєстроване в даній квартирі, за умови, що така діяльність не порушує прав та інтересів  інших власників (користувачів) приміщень у відповідному житловому будинку та не суперечить встановленим правилам користування житловими будинками і жилими приміщеннями.

2. Власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт і зміни у квартирі, наданій йому для використання як єдиного цілого, - за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав власників інших квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації будинку.

3. Власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт і зміни у квартирі, наданій йому для використання як єдиного цілого, - за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав власників інших квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації будинку.

 

Народні депутати України