Каким электронным кошелькам разрешена деятельность в Украине (документ)

В связи с многочисленными обращениями от юридических и физических лиц по деятельности отдельных платежных систем и систем расчетов Национальный банк Украины дал соответствующее разъяснение.

В частотности ведомство в письме от 02.11.2016 г. № 57-0002/90626 сообщило, что результаты мониторинга соблюдения требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем и систем перевода средств свидетельствуют, что пользователям предоставляется услуга пополнения электронных кошельков, например: "Webmoney", "Яндекс.Деньги", "QIWI Кошелек", "Wallet one"/"Единый кошелек" и др.

Регулятор подчеркнул, что выпуск электронных денег может осуществлять исключительно банк. Такой банк обязан до начала их выпуска согласовать с Национальным банком Украины правила использования электронных денег в порядке, установленном нормативно-правовым актом НБУ (ст. 15 Закона о платежные системы и переводе средств в Украине).

В соответствии с требованиями Положения об электронных деньгах в Украине, утвержденного постановлением НБУ от 04.11.2010 г. № 481, субъекты, которые осуществляют операции с электронными деньгами, а именно эмитент электронных денег, оператор, агенты, торговцы и пользователи, имеют право их осуществлять только по правилам, согласованным с Национальным банком Украины.

В связи с тем, что Нацбанк не согласовал правила использования электронных денег указанных выше торговых марок, предоставление услуг с их использованием пользователям запрещено.

В то же время, Нацбанк согласовал правила внутригосударственной системы расчетов "WebMoney.UA", которые не являются правилами использования электронных денег и не содержат описания операций с электронными деньгами.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.11.2016 р. N 57-0002/90626

Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку

Банкам України
Небанківським установам (за списком)

 

До Національного банку України надходять запити від юридичних та фізичних осіб стосовно діяльності окремих платіжних систем та систем розрахунків.

У зв'язку з цим, вважаємо за необхідне повідомити таке.

1. Національний банк України 19.10.2016 доводив до відома учасників міжнародних платіжних систем "Золотая Корона", "BLIZKO", "Международные Денежные Переводы ЛИДЕР", "ANELIK", "ЮНИСТРИМ", "Колибри" (стара назва - "Блиц") інформацію про застосування санкцій до платіжних організацій цих систем строком на один рік згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 16.09.2016 1.

____________
1 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (уведено в дію Указом Президента України від 17.10.2016 N 467/2016).

Національний банк України повідомляв також про необхідність завершення в найкоротший термін взаєморозрахунків за здійсненими операціями та повернення до Національного банку України свідоцтв про реєстрацію договорів / змін до договорів про участь у цих міжнародних платіжних системах.

Учасники міжнародних платіжних систем мали завершити взаєморозрахунки відповідно до умов договорів про участь у зазначених міжнародних платіжних системах, а також забезпечити повернення переказів, які ще не були відправлені з України до 19.10.2016 (включно), та повернення переказів, що надійшли в Україну до 19.10.2016 (включно).

2. Результати моніторингу дотримання вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем та систем переказу коштів свідчать, що користувачам надається послуга з поповнення електронних гаманців, наприклад: "Webmoney", "Яндекс.Деньги", "QIWI Wallet", "Wallet one" / "Єдиний гаманець" тощо.

Статтею 15 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" визначено, що випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. Банк, який має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов'язаний до початку їх випуску узгодити з Національним банком України правила використання електронних грошей у порядку, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку України.

Згідно з вимогами Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 N 481, суб'єкти, які здійснюють операції з електронними грошима, а саме: емітент електронних грошей, оператор, агенти, торговці та користувачі, мають право їх здійснювати лише за правилами, узгодженими з Національним банком України.

У зв'язку з тим, що правила використання електронних грошей, зазначених вище торгових марок, Національним банком України не узгоджувалися, надання послуг з використанням цих торгових марок користувачам заборонено.

Разом з цим, повідомляємо, що на сьогодні Національним банком України узгоджено правила внутрішньодержавної системи розрахунків "WebMoney.UA", які не є правилами використання електронних грошей та не містять опису операцій з електронними грошима.

З переліком внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, які мають право здійснювати діяльність в Україні, а також з переліком банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей, можна ознайомитися на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі "Платіжні системи та розрахунки".

Зобов'язуємо небанківські установи, які є платіжними організаціями платіжних систем / систем розрахунків, довести до відома своїх учасників вищенаведену інформацію.

 

Директор Департаменту
платіжних систем та
інноваційного розвитку

С. С. Шацький