Субсидії призначатимуть за новими правилами

Кабмін вніс корективи до Порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палив.

Відтак, не враховуватимуться до сукупного доходу вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків.

Передбачено, якщо в особи, яка досягла 18-річного віку, станом на 1 січня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (далі - ПМП), або в якої відсутні доходи, але вона навчалася за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні одного ПМП (на 01.01.2016 р. - 1378 грн). У разі якщо в такої особи відсутні доходи для розрахунку субсидії, середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні двох розмірів ПМП (на 01.01.2016 р. - 2756 грн).

Встановлено, що призначення субсидії особам, які протягом року, за який враховуються доходи, перебували на строковій військовій службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) такою особою доходів визначається на рівні половини розміру ПМП (на 01.01.2016 р. - 689 грн).

У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

Крім того, якщо особа не згодна з рішенням про проведення розрахунку субсидії на наступний період та має додаткові обставини, які безпосередньо впливають на визначення розміру сукупного доходу за попередній період, то вона повідомляє про це структурний підрозділ з питань соціального захисту та подає відповідні підтвердні документи для проведення перерахунку субсидії в межах строку призначення.

До того ж визначено, що надання раніше призначеної субсидії також припиняється у разі отримання структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за запитом інформації про збільшення чисельності зареєстрованих у житловому приміщенні осіб - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни.