Ми молоді – і це проблема!

Молодь

 

Часи змінюються і люди змінюються з ними. Наразі сучасна молодь хоче встигнути все, сміливо йде вперед, хоче все на собі випробувати. Тому, ступивши на шлях особистого, самостійного життя, не залежного ні від кого, молодь стикається із першими проблемами та неприємностями, до яких вона ще не є готова на всі сто відсотків. І добре, коли поруч є рідні люди, які допомагають та підтримують. А якщо немає…

З власного досвіду можу сказати, що сучасна молодь – наче губка. Адже вона дуже легко вбирає в себе все: погане і добре, корисне і шкідливе. Особливо негативно на неї впливають зарубіжні фільми, де демонструється краще життя тих самих підлітків, молоді, де все можливо і доступно. Тому вони краще переймають зарубіжний досвід, починають мріяти і дуже розчаровуються, коли повертаються до реальності… Коли повертаються до життя в Україні, в рідній державі.

Україна – молода держава, яка тільки нещодавно стала на новий шлях розвитку, населення її становить близько 45 млн. людей, серед яких третина – молодь, така ж нестійка, яка потребує допомоги з боку оточуючих, як і наша країна. Тому серед тих чисельних загальнодержавних економічних, політичних, соціальних проблем, можна виокремити проблеми, які стосуються суто молоді країни.

Проблемна ситуація полягає у тих же несприятливих економічних, а як наслідок, і соціальних та культурно-освітніх умовах існування молоді в Україні. Статистика сухо констатує, що майже 90 % бюджету більшості сімей витрачається на оплату комунальних послуг та харчування. Ці цифри говорять про руйнацію матеріальної опори сімей, оскільки лише 10-20% цього бюджету лишається на придбання одягу, техніки, задоволення соціальних та освітньо-культурних потреб кожного члена сім’ї. Ситуація, коли більшість сімей фактично працює в «нуль» живе сьогоднішнім днем, зумовлює не тільки соціокультурну регресію, але і сприяє зародженню антидержавних настроїв.

Молодь часто не в змозі отримати самостійно гідну вищу освіту. Але, оволодівши бажаним фахом, молоді спеціалісти постають перед проблемою мінливості тенденцій на ринку праці. Тому виникає потреба у перекваліфікації. Роботодавці не бажають наймати молодих спеціалістів без досвіду роботи, оскільки якість підготовки молодих спеціалістів не задовольняє їх умови. Нормою для роботодавців є найм на роботу пенсіонерів, які є досвідченими і не амбітними у плані кар’єрного росту і розвитку. Виникає запитання: як же працевлаштуватися, коли на роботі потрібен досвід, а без досвіду не беруть? І де набратись досвіду? Так і ростуть відсотки безробіття.

Молоді люди часто не знають, куди себе подіти у вільний від навчання або роботи, або через безробіття час. Альтернативу утворюють сьогодні численні розважальні центри, які мають широкий спектр розваг, що засновані на людських слабостях – алкоголь, тютюнопаління, наркотики. Але існує й інший бік надмірності вільного часу. Молодь губиться в розмаїтті субкультур, дозвілля у яких також не передбачає здорового способу життя, а інколи несе антинаціональний відтінок або і зовсім заперечує патріотизм.

Масова апатія – це ще одне зло сучасної молоді, оскільки всі вони вважають, що подбати про них повинен хто завгодно: політики, державні структури, громадські організації, батьки та родичі, тільки не вони самі. Сучасна молодь України політично пасивна, її участь у політичному житті часто обмежується політичним заробітчанством. Тому жодна політична сила не розглядає її як свою електоральну групу, а враховує передусім інтереси пенсіонерів та трудових груп окремих галузей господарства. Внаслідок чого суспільні блага і розподіляються серед своїх «фанатів», до яких зачислити молодих людей жодним чином не виходить.

Аналізуючи вище визначені проблеми, можна зробити висновки, що молодь починає шукати кращої долі за кордоном. Відсутність позитивних зрушень у питанні вирішення проблем молоді сприяє тому, що сьогодні фактично відбувається формування потенційної 5-ї хвилі еміграції, яка, за кращих обставин, мала б стати новітньою хвилею відродження України. Якщо ця хвиля рушить – її вже не зупинити, оскільки наявним є ефект еміграційного зараження, тобто, коли виїжджатимуть родичі, друзі та знайомі тих, хто вже буде за кордоном.
Характеризуючи проблеми молоді в цілому, українці поставили на перше місце проблему працевлаштування (64,5%), алкогольної (58,4%) і наркотичної (43,6%) залежності.

Аби чіткіше зрозуміти, які ж ми для себе визначили основні проблеми, звернемося до Міжнародного соціологічного дослідження «Студенти – образ майбутнього», яке проводилося Інститутом Горшеніна з жовтня 2010 року по березень 2011 року.

Тож найактуальнішими проблемами сучасна молодь визначила для себе проблеми з працевлаштуванням (36%) і відсутність можливостей для самореалізації. Крім цього, проблемою українські студенти також вважають матеріальну залежність від будь-кого (34,1%) та відсутність вільного часу (28,4%).
Також проводилось дослідження з приводу еміграційних настроїв серед молоді України. Навіть результати попереднього опитування дають підстави стверджувати, що майже 82% респондентів має бажання виїхати з України. З них повернулися б 55%. Не мають бажання виїжджати з України лише 18% респондентів. Дослідження дало змогу також визначити силу та сталість еміграційних настроїв молоді, можливу тривалість еміграції, країни еміграції та можливість повернення, а головне – причини виїзду.

Отже, проблем безліч, але всі вони визначені і залишається тільки їх вирішити. Наразі найважливішою проблемою є масова апатія, коли молодь не бажає брати участь у житті держави та перекидає все на інших. Звісно, підняти ВВП країни і вмить покращити якість освіти нам не під силу, але нам навіть не дають шансу внести щось нове і щось змінити. А змінити ми можемо багато чого! По-перше, це масові настрої. Адже нас, молоді, стає все більше, за нами благополучне майбутнє нашої країни, ми повинні повести свою державу вперед. Такої політики дотримуються у всіх розвинутих країнах, де акцент важливості ставиться саме на молоді, які внесуть свіжий подих у забиті легені держави. Тож чому наша влада через свої політичні чвари до сих пір не може зрозуміти, що, вирішивши найважливіші проблеми саме серед молоді, давши їй можливість діяти, творити, розправити крила, вона допоможе своїй країні потроху вставати з колін, у висновку – вона встане на весь зріст.

 

Соціальний захист громадян