Хто має право на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям

Сім’я

 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям  відповідно до ст. 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» це щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім'ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Для більш повного розуміння вищенаведеної норми пропонуємо розшифрувати деякі визначення спираючись знов таки на ст. 1 вищевказаного Закону:
сім'я - це особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Права члена сім'ї має одинока особа;
малозабезпечена сім'я - сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї;
прожитковий мінімум для сім'ї - визначена для кожної сім'ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення;
середньомісячний сукупний доход сім'ї - обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім'ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

Право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім'ї, які постійно проживають на території України.
Умови призначення і виплати малозабезпеченим сім'ям державної соціальної допомоги, передбаченої Законом визначені «Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (далі – Порядок № 250).

Відповідно до п. 3 Порядку № 250 призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі - органи праці та соціального захисту населення) за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї.

У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги приймають виконавчі органи сільських і селищних рад та здійснюють їх передачу відповідним органам праці та соціального захисту населення. Зазначені виконавчі органи можуть визначати уповноважену особу для прийняття документів.

Соціальна допомога також може бути призначена і виплачена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім'ї за умови подання довідок про склад сім'ї і про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

У разі коли повнолітні члени сім'ї, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги, фактично проживають разом, але зареєстровані за різними адресами, уповноважений представник сім'ї додає до заяви довідки про склад сім'ї та про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Для призначення соціальної допомоги уповноважений представник сім'ї подає органу праці та соціального захисту населення такі документи:

  • заяву;
  • документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї;
  • довідку про склад сім'ї;
  • декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї);
  • довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).

Форми заяви, довідки про склад сім'ї, декларації про доходи та майно затверджена наказами Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 р. № 204 та від 8 червня 2006 року N 215.

Надаємо офіційно затверджені зразки вищевказаних документів:


 


Заповнюється: заявником / уповноваженим представником сім'ї / власником, співвласником (наймачем) житла

До органу праці та соціального захисту
населення
___________________________________
від _________________________________
___________________________________,
проживаю (зареєстрований) за адресою:
______________________________________
контактний телефон ___________________

Користуюсь пільгами з оплати житлово-комунальних послуг
(категорія) ________________________________________________________

Відсоток: ____ %


 

паспорт: серія ___________ N _______________, виданий ___________________________________
_________________________________________                                         "___" ____________ 200_ р.

ідентифікаційний N _____________________________

N _____________


 


 

ЗАЯВА
про призначення усіх видів соціальної допомоги

Прошу призначити /перерахувати /

Призначити

Перера-
хувати

уперше

повторно

Державну допомогу сім'ям з дітьми, а саме:

допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами

 

 

 

одноразову допомогу при народженні дитини

 

 

 

допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

 

 

допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

 

 

 

допомогу на дітей одиноким матерям

 

 

 

допомогу при усиновленні дитини

 

 

 

Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а саме:

допомогу інвалідам з дитинства I групи

 

 

 

допомогу інвалідам з дитинства II групи

 

 

 

допомогу інвалідам з дитинства III групи

 

 

 

допомогу на дітей-інвалідів віком до 18 років

 

 

 

надбавку на догляд за інвалідом з дитинства I групи

 

 

 

надбавку на догляд за інвалідом з дитинства II групи

 

 

 

надбавку на догляд за інвалідом з дитинства III групи

 

 

 

надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років

 

 

 

надбавку на догляд за дитиною-інвалідом від 6 до 18 років

 

 

 

Допомогу на догляд (щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним)

 

 

 

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям

 

 

 

Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

 

Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг

 

 

 

Допомогу на поховання

 

 

 

Тимчасову державну допомогу дітям

 

 

 

Соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

 

 

 

Соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. До заяви додаються:


Назва документа

Кількість аркушів

Документи, які передбачені відповідними актами законодавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 


 


Прошу в разі призначення допомоги кошти готівкою перераховувати
через державне підприємство зв'язку N ______________________________________________
на особовий рахунок N _________ МФО ___________________ код _______________________
банк _________________________________________________________________________________
на особовий рахунок будинку-інтернату, установи (закладу), де інвалід з дитинства або дитина-інвалід перебуває на повному державному утриманні
N __________________ МФО ___________________ код ________________________
банк _________________________________________________________________________________Підтверджую відсутність заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги, змін у складі сім'ї та в характеристиці житла (при повторному зверненні).
Я та члени моєї сім'ї даємо згоду на збір інформації про сім'ю, доходи, власність та майно, що необхідна для отримання всіх видів соціальної допомоги, зазначених мною у заяві.
Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про доходи та майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на соціальну допомогу та на визначення її розміру, будуть перевірені згідно з чинним законодавством України.
Про відмову в призначенні або припинення виплати призначеної соціальної допомоги (повернення надміру нарахованих коштів) у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан сім'ї мене попереджено.
У даний час я не працюю, не навчаюсь, не служу, підприємницькою діяльністю не займаюсь (необхідне підкреслити).
У зв'язку з цим мене повідомлено, що в разі працевлаштування впродовж терміну призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства, зміни права на призначення надбавки на догляд, а також у разі змін у складі сім'ї (укладення шлюбу, усиновлення дитини, влаштування на повне державне утримання тощо) відповідно до Законів України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" я зобов'язуюсь повідомити органи праці та соціального захисту населення.
Додаткова інформація, яка повідомляється одинокою матір'ю (підкреслити необхідне)


1. У шлюбі

Перебувала

Не перебувала(ю)

Перебуваю

2. З особою, від якої маю дитину

Проживаю

Не проживаю

 

3. Пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію (заповнюють лише вдови, вдівці)

Отримую

Не отримую

 


 


Інформація, яка повідомляється одержувачем державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та на дитину-інваліда щодо призначення пенсії в разі втрати годувальника
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(де перебуваю на обліку, номер пенсійної справи)
__________________________________________________________________          _______________
(підпис заявника, уповноваженого представника сім'ї /власника, співвласника /наймача/ житла)                           (дата)II. Комунальні послуги, якими користується сім'я (дані про фактичне використання житлово-комунальних послуг*)


Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення
Відомості з паспорта та поданих документів звірені.
Заяву та документи на ___ аркушах прийнято "___" ____________ 200_ р. та зареєстровано під N __.
Для розгляду заяви необхідно додати до "___" ____________ 200_ р. такі документи:
______________________________________________________________________________________
________________________________ "Ознайомився" _______________________________________
(прізвище та підпис відповідальної особи)                                              (підпис заявника, уповноваженого представника сім'ї/
власника, співвласника /наймача/ житла, кооперативу)

 
Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

 


III. Потребує рішення місцевих органів виконавчої влади /місцевого самоврядування або утвореної ними комісії

Підстава для розгляду

Примітка

Призначення субсидії незалежно від загальної площі житла

 

Якщо працездатні громадяни працездатного віку не працювали, не служили, не навчалися протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення

 

Призначення субсидії особі, яка не є власником (наймачем) житла

 

Повторне звернення за призначенням субсидії, державної соціальної допомоги при відсутності доходів, за наявності доходів менше, ніж мінімальна заробітна плата (для соціальної допомоги) та за наявності доходів менше, ніж неоподаткований мінімум доходу громадян (для субсидій)

 

Подовження терміну погашення заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги

 

У разі наявності умов, зазначених у пункті 5 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року N 848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 року N 1050, далі - Положення)

 

У разі наявності умов, зазначених у пункті 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року N 250

 

 

 

 

 

IV. Потребує обстеження (матеріально-побутових умов) сім'ї

Підстави

Рішення про проведення

Дата проведення

У разі наявності умов, зазначених у пунктах 4, 10, 11 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

 

 

Для підтвердження факту догляду за інвалідом I або II групи внаслідок психічного розладу

 

 

Для призначення субсидій у випадках, передбачених Положенням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


________________________________ "Ознайомився" _______________________________________
(прізвище та підпис відповідальної особи)                                               (підпис заявника, уповноваженого представника сім'ї/
власника, співвласника /наймача/ житла, кооперативу)

 


Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення
Відомості з паспорта та поданих документів звірені.
Заяву та документи на ___ аркушах прийнято "___" ___________ 200_ р. та зареєстровано під N ___.
Для розгляду заяви необхідно додати до "___" _____________ 200_ р. такі документи:
______________________________________________________________________________________
_______________________________ "Ознайомився" ________________________________________
(прізвище та підпис відповідальної особи)                                               (підпис заявника, уповноваженого представника сім'ї/
власника, співвласника /наймача/ житла, кооперативу)____________

 

Декларація
про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги

Розділ I. Загальні відомості

1. ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника /уповноваженого представника сім'ї/
власника, співвласника (наймача) житла)
2. Місце проживання: _____________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
будинок, корпус, квартира)

3. Члени сім'ї або зареєстровані у житловому приміщенні/будинку особи, члени сім'ї, що проживають окремо (дружина, чоловік, неповнолітні діти)

Прізвище, ім'я, по батькові

Ступінь родинного зв'язку

Ідентифікаційний номер

Примітки

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Розділ II. Доходи членів сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) за період з ____________ 200_ р. до ____________ 200_ р. (відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкомсім'ямолоді та зареєстрованої у Мін'юсті 07.02.2002 за N 112/6400, із змінами)

Прізвище, ініціали

Відомості про доходи

Вид доходу

Розмір доходу

Джерело доходу

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Розділ III. Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)

Прізвище, ініціали власника (наймача)

Загальна площа житлового приміщення

Кількість осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні

Адреса житлового приміщення

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Розділ IV. Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)

Прізвище, ініціали власника

Автомобіль марки

Державний номерний знак

Рік випуску

Автомобілі, отримані через органи праці та соціального захисту населення

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні (користуванні) членів сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)

Прізвище, ініціали власника (користувача)

Площа земельної ділянки

Форма власності

Призначення земельної ділянки

1

2

3

4

 

 

 

 


 


Розділ VI. Відомості про наявність додаткових джерел для існування за період
з ____________ 200  р. до ____________ 200  р.

Вид джерела для існування

Характеристика засобів для отримання

Інформація про використання наявних засобів

1

2

3

здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини

 

 

один чи кілька членів сім'ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку

 

 

можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин

 

 

дохід від народних промислів

 

 

використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса

 

 

заощадження (що мають документальне підтвердження)

 

 

грошові перекази

 

 

інші види додаткових джерел для існування

 

 

 

 

 


 


Розділ VII. Відомості про витрати, здійснені протягом 12 місяців перед зверненням

Прізвище, ініціали особи

Вид майна або послуг

Вартість

Дата здійснення покупки або оплати послуг

1

2

3

4

придбання земельної ділянки

 

 

 

 

придбання квартири (будинку)

 

 

 

 

придбання автомобіля, транспортного засобу (механізму)

 

 

 

 

придбання будівельних матеріалів

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання інших товарів довгострокового вжитку

 

 

 

 

придбання іншого майна

 

 

 

 

Разом

 

 

 

оплата послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку)

 

 

 

 

оплата послуги з ремонту автомобіля, транспортного засобу (механізму)

 

 

 

 

оплата послуги телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку

 

 

 

 

оплата послуги з навчання

 

 

 

 

оплата інших послуг

 

 

 

 

Разом

 

 Про відмову в призначенні або припинення виплати субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям в разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан членів сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) мене попереджено.


__________________________
(підпис заявника)

___________________
(дата)


Заповнюється відповідним підприємством (організацією) або виконавчим органом сільської (селищної) ради за місцем реєстрації сім'ї

ДОВІДКА ПРО СКЛАД СІМ'Ї
або ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У ЖИТЛОВОМУ ПРИМІЩЕННІ/БУДИНКУ ОСІБ

Видана уповноваженому власнику (співвласнику, наймачу) житлового приміщення (будинку), членові житлово-будівельного кооперативу
_______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
адреса _________________________________________________________
про те, що до складу сім'ї /зареєстрованих/ входять:


Прізвище, ім'я, по батькові

Родинні стосунки

Дата народження

N, серія паспорта або свідоцтва про народження

 

уповноважений власник (співвласник, наймач)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього _________ осіб.
Довідка видана для пред'явлення до органу праці та соціального захисту населення.
_________________________________________________________________
(назва підприємства/організації, виконавчого органу)
_________________________________________________________________
(адреса підприємства/організації, виконавчого органу)


Паспортист

___________________
(прізвище, ініціали)

_____________
(підпис)

М. П.

 

 

Начальник
(Голова)

___________________
(прізвище, ініціали)

_____________
(підпис)

"___" ____________ 200_ р.

 

 

До складу сім'ї, що звертається за призначенням соціальної допомоги, включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти, які навчаються у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації за денною формою навчання до досягнення 23 років і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом І групи і здійснює догляд за ним, жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи. У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган праці та соціального захисту населення повідомляє уповноваженого представника сім'ї, які документи повинні бути подані додатково.
Орган праці та соціального захисту населення видає уповноваженому представнику сім'ї повідомлення про прийняття заяви та документів із зазначенням дати прийняття.

Рішення про призначення соціальної допомоги або про відмову в її наданні приймається органом праці та соціального захисту населення протягом десяти календарних днів.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні соціальної допомоги орган праці та соціального захисту населення письмово повідомляє про це уповноваженого представника сім'ї із зазначенням підстав відмови та порядку оскарження рішення.

 

Соціальна допомога не призначається у разі, коли:

 

  • працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку);
  • під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;
  • особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї
  • у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами I і II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара (крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не приносить дохід);
  • у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

Примітка:
Рішення органу праці та соціального захисту населення про призначення соціальної допомоги чи про відмову в її наданні може бути оскаржено до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям наведений в нашому розділі «Довідники».
При цьому у разі затвердження нового рівня забезпечення прожиткового мінімуму розмір призначеної допомоги перераховується без звернення уповноваженого представника сім'ї.

Строки призначення допомоги

Соціальна допомога призначається на шість місяців.
Одиноким особам, які за результатами медико-соціальної експертизи визнані непрацездатними і не мають інших джерел існування соціальна допомога може бути призначена на строк визнання особи непрацездатною.
Одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел існування за тих же умов, соціальна допомога може бути призначена довічно.

 

Соціальний захист громадян