_______________________________________
(назва ОДПС, якому надсилається скарга)
_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
_______________________________________
фізичної особи - підприємця та її місце проживання,
_______________________________________
дата і номер видачі Свідоцтва про державну
_______________________________________
реєстрацію як суб'єкта підприємництва)

 

СКАРГА
на неправомірні дії співробітників податкової служби

 

"___" ____________ 20__ року мною було подано до ___________________ ДПІ заяву про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та квитанцію про сплату єдиного податку за один календарний місяць, що є підставою для видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку. Однак до цього часу Свідоцтво про сплату єдиного податку мені не видано, письмової мотивованої відмови від ______________ ДПІ не отримано. В усних поясненнях співробітники _____________ ДПІ аргументували невидачу Свідоцтва про сплату єдиного податку __________________________________.
(пояснення, аргументи ДПІ)
Вважаю такі дії співробітників _______________ ДПІ неправомірними. Відповідно до абз. 6 п. 4 Указу Президента від 03.07.98 N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", абз. 3 п. 2 наказу ДПА від 29.10.99 N 599 "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі", орган державної податкової служби за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи за наявності платіжного документа про сплату єдиного податку зобов'язаний протягом десяти робочих днів після отримання заяви безоплатно видати Свідоцтво або надати письмову мотивовану відмову. В порушення зазначених норм співробітники ______________ ДПІ протягом вже _______ днів не видають мені Свідоцтво і не надають письмової мотивованої відмови.
Враховуючи вищевикладене, прошу:
1. Перевірити правомірність дій співробітників _____________________________________ ДПІ;
2. Зобов'язати _____________________ ДПІ видати мені Свідоцтво про сплату єдиного податку;
3. Проінформувати мене у встановлений законодавством строк про результати розгляду скарги.