Управлінню Міністерства внутрішніх
справ України в __________________ області

Заступнику начальника відділу державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в _________________ області

 

СКАРГА
на незаконні дії працівників ДСБЕЗ

"___" ____________ року ____ в приміщення підприємства _______ зайшло ____ осіб, які назвалися співробітниками відділу державної служби боротьби з економічною злочинністю. При собі вони мали службові посвідчення, в яких було вказано
_________________________________________________________________________________________
(вказати зазначені в посвідченні прізвище та інші дані, які вдалось зафіксувати).
В направленні на перевірку було зазначено
_________________________________________________________________________________________.
(перелік даних, вказаних в направлені. Особливу увагу варто звернути на підстави та вид перевірки)
Про наявність кримінальної чи оперативно-розшукової справи, записів в журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (ЖРЗПЗ), чи журналі реєстрації інформації про злочини та інші події (ЖРІЗ) ними інформації _________________________________________________.
(надано/ненадано, в якій формі)
За результатами перевірки співробітниками ДСБЕЗ було проведено вилучення
_________________________________ і складено ______________________________________________
(перелік вилученої техніки)                                                       (перелік складених процесуальних документів)
Вважаємо, дії перевіряючих незаконними. Вони перевищили свої повноваження та порушили наші права.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до п. 4 Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.93 р. N 510 (далі - Положення), ДСБЕЗ відповідно до покладених на неї завдань, серед іншого, проводить в установленому порядку оперативно-розшукові заходи, у тому числі пов'язані з установленням фактів порушення прав інтелектуальної власності.
При цьому згідно з пунктом 5 Положення підрозділи ДСБЕЗ користуються правами, передбаченими законами України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінально-процесуальним кодексом України. Оскільки підрозділи ДСБЕЗ є складовими частинами кримінальної міліції системи МВС, оперативними підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, та органами дізнання і слідства, то працівники цих підрозділів несуть обов'язки і здійснюють свою діяльність у відповідності з цими законами.
_________________________________________________________________________________________
(обґрунтування неправильності заповнення направлення на перевірку, відсутності права у міліції проводити
_________________________________________________________________________________________.
перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, інші порушення під час перевірки)


Як зазначається у статті 25 Закону України від 20.12.90 р. N 565-XII "Про міліцію", працівник міліції у межах повноважень, наданих цим Законом та іншими законодавчими актами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну відповідальність.
Дії працівника міліції можуть бути оскаржені у встановленому порядку до органів внутрішніх справ, суду або прокурору.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 25 Закону України "Про міліцію", просимо:
1. Провести перевірку з приводу законності дій перевіряючих на предмет наявності законних підстав для проведення перевірки __________________________
2. У разі встановлення в діях працівників міліції порушень норм законодавства, просимо притягнути їх до встановленої чинним законодавством відповідальності.
3. Вжити заходів щодо недопущення порушень законодавства при перевірках _______________ в майбутньому.