До _____________________ районного суду м. ___________
____________________________________________ області
___________________________________________________
(поштовий індекс та адреса суду)
Заявник: ___________________________________________,
(П. І. Б. заявника),
який проживає (знаходиться) за адресою: вул. ________________, буд. ___, кв. ___, м._________________
______________________________________________ обл.,
поштовий індекс ____________________________________

Особа, дії якої оскаржуються

Відділ державної виконавчої служби
__________________________________
(повне найменування Відділу, індекс, адреса)

що знаходиться за адресою:

вул. ______________, буд. ___,
м. ____________ _______ обл.,
поштовий індекс ____________

 

Скарга
на дії державного виконавця


"___" ____________ року ____ суд ухвалив рішення N ____ про стягнення з _________________ на
(вказується відповідач по справі)
користь ______________________ заборгованості по ____________________ в сумі ____________.
На підставі зазначеного рішення "___" ____________ року було отримано виконавчий лист, який в свою чергу був пред'явлений до виконання до відділу державної виконавчої служби ____________ управління юстиції.
"___" ____________ року державний виконавець зазначеної виконавчої служби __________ П. І. Б. виніс постанову про повернення виконавчого листа без виконання на тій підставі, що _____________________________________________________________________________________.
(вказується підстава)
Вважаю зазначену постанову незаконною з наступних підставах.
У відповідності з ч. 1, 2 ст. 5 Закону України "Про виконавче провадження" державний виконавець зобов'язаний вживати заходів примусового виконання рішень, встановлених законом, здійснювати необхідні міри для своєчасного і повного виконання рішення способом і в порядку, передбаченому виконавчим документом.
Виконавчим листом у справі N ___ передбачено стягнення з _________________________________
(вказується особа, щодо якої має бути застосовано стягнення)
на користь ___________________________________________________________________________
(вказується особа на корить якої здійснюється стягнення)
Коштів у сумі _________________________________________________________________________
(вказується сума коштів)
Державний виконавець _________________________________ приймаючи рішення про повернення
(вказуються дані держвиконавця)
виконавчого листа до уваги не прийняв __________________________________________________.
(зазначаються норми, порушені держвиконавцем)
На підставі викладеного й у відповідності до ____________________________________________
(зазначаються норми законодавства)


прошу:
1. Визнати дії державного виконавця відділу державної виконавчої служби ___________________,
(П. І. Б. держвиконавця)
які виявилися у винесенні незаконної постанови про повернення мені виконавчого листа N ________ з виконання неправомірними і зобов'язати його прийняти виконавчий лист N до виконання і виконати рішення суду.
2. Стягнути з відділу державної виконавчої служби __________________________________ юстиції
(вказується найменування відділу виконавчої служби)
на користь ______________________________________________________________ судові витрати.
(зазначається особа, на користь якої буде звернено стягнення)

 

Додатки:
1. Дві копії постанови.
2. Дві копії виконавчого листа.
3. Квитанція про сплату судового збору.
4. Копія квитанцію про сплату судового збору.
5. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
6. Копія квитанції про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
7. Копія скарги.
"___" ____________ 2010 р. ____________ (П. І. Б.)