(Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування, поштових і платіжних реквізитів заявника претензії)

___________________________________
(повне найменування особи, якій ___________________________________
пред'являється претензія) ___________________________________
(поштові реквізити, телефон)

Дата "___" ___________ 200_ р.

 

 

ПРЕТЕНЗІЯ N _

Сума цієї претензії складає ______________________________________ грн.
(зазначити суму претензії, до претензії додати розрахунок суми претензії)

На підставі Договору ___________ N ___ від "___"_______________ 200_ р., укладеного між _______________ та ________________, накладної N ___ від "___"_______________ 200_ р., _________ N ___ від "___"_______________ 200_ р. на адресу (найменування заявника претензії) надійшли товари _________________ арт. _______________________________ за ціною __________________________ у кількості ___________________________ на суму __________________________.
Вказані товари надійшли __________________________________________.
(вид транспорту)
При перевірці товарів за кількістю (якістю) було виявлено, що у відповідності з __________________, накладною, _____________________ вказано: _______________________________.
Фактично виявилось _______________________________________________.
Нестача (брак) на суму ___________________________ грн. сталася з вини виробника (постачальника, ____________).
Цей факт підтверджується актом N ___ від "___"_______________ 200_ р.
У відповідності із ____________________________ вважаємо за необхідне ____________________________.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. ______ Цивільного кодексу України, ст. ст. _____ Господарського кодексу України, та ст. ст. _______ Господарського процесуального кодексу України,

ПРОСИМО:
_________________ в сумі __________________________________________ перерахувати на наш поточний рахунок ____________________________________.

Додатки:
(подається перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів)

  1. ________________________.
  2. ________________________.
  3. ________________________.

У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні у іншої сторони, до претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені заявником претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.

Керівник
або його заступник


_____________________________
(підпис)

Виконавець

_____________________________
(прізвище, номер телефону)