(Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування, поштових реквізитів особи, якій була заявлена претензія і яка дає відповідь на претензію)

___________________________________
(повне найменування заявника претензії,
___________________________________
якому надсилається відповідь на претензію)
___________________________________
(поштові реквізити, телефон)

Дата "___" ___________ 200_ р.
N ___

 

 

ВІДПОВІДЬ НА ПРЕТЕНЗІЮ

Вашу претензію за N ___ від "___" _____________ ____ р. про __________
______________________________________________________________________
розглянуто і відхилено повністю (частково) з таких мотивів: __________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(посилання на відповідні нормативні акти та документи, що обґрунтовують відхилення претензії)
Оригінали документів, додані до Вашої претензії, при цьому повертаються.

Додатки:
(подається перелік документів, що додаються до відповіді, а також інших доказів)

1. _________________________________.
2. _________________________________.
3. _________________________________.
4. _________________________________.
5. _________________________________.

Заявникові претензії повинно бути повернуто оригінали документів, одержаних з претензією, а також надіслано документи, що обґрунтовують відхилення претензії, якщо їх немає у заявника претензії.

 

Керівник

_____________________________
(підпис)