До Господарського суду _______________

____________________________________

(найменування суду)

Позивач: ____________________________

(найменування Позивача)

місцезнаходження: ___________________

Код ЄДРПОУ: _______________________

Відповідач: __________________________

(найменування Відповідача)

місцезнаходження: ___________________

Код ЄДРПОУ: ______________________

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО СТЯГНЕННЯ НЕУСТОЙКИ

Ціна позову: _____________________

Державне мито: __________________

"___" ____________ 200_ року між __________________________________(надалі іменується "Відповідач") та ____________(надалі іменується "Позивач") було укладено договір поставки ________________

(надалі іменується "Договір"), згідно з яким Позивач зобов’язувався _____________, а Відповідач зобов’язувався __________________________________________________, а також зобов’язувався перерахувати Позивачу грошові кошти у розмірі ____________ не пізніше _____________________________________________________ (п. ____ Договору).__________________________________________________________________

(вказати конкретне порушення умов Договору Відповідачем)

Таким чином, на підставі п. ____ Договору Відповідач повинен сплатити Позивачу за вчинення вищевказаного порушення неустойку в розмірі

__________________________________________________________________ грн.

"___" ____________ 200_ року Позивач надіслав Відповідачу претензію N_________________________________________________________________,

відповіді на яку Відповідачем надано не було.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 12, 54, 57 Господарського процесуального кодексу України, ст. 526, 549, 611 Цивільного кодексу України, ст. ст. 193, 230, ___ Господарського кодексу України, п. ____ Договору,

ПРОСИМО:

1. Стягнути з Відповідача на користь Позивача неустойку за Договором _______________________________ в розмірі _____________________ грн.

2. Стягнути з Відповідача на користь Позивача судові витрати.


Додатки:

1. Копія договору від "___" ____________ 200_ року.

2. Документ, що підтверджує відправлення Відповідачеві позовної заяви та доданих до неї документів.

3. Документ, що підтверджує сплату державного мита.

4. Документ, що підтверджує сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Копія претензії N __________________ (інші документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява).

6. Якщо позовна заява підписана представником позивача, додається довіреність, що підтверджує його повноваження на пред'явлення позову.

"___" ____________ 200_ р.

______________________________ _______________ /_______________ /

підпис