До Господарського суду _____________

__________________________________
(найменування суду)

Позивач: __________________________

(найменування Позивача)

місцезнаходження: _________________

Код ЄДРПОУ: _____________________

Відповідач: ________________________
(найменування Відповідача)

місцезнаходження: _________________

Код ЄДРПОУ: _____________________


ПОЗОВНА ЗАЯВА

 

Ціна позову: ___________________

Державне мито: ___________________

 

Відповідно до Договору ________________ N __ від "___"______________ 200_ р., укладеного між _____________ та _____________ (надалі іменується "договір"), Відповідачем "___" _____________ 20__ р. на нашу адресу було відвантажено _____________ товар за ______ накладною N ___, оплата за який була здійснена нами "___" ___________ 200_ р.,  що підтверджується платіжним дорученням N ___ від "___" ______________ 20__ р.
При прийманні товарів за участю представника _______________________
(П. І. Б., посада)
встановлено наступні істотні порушення вимог щодо якості товару: ________________ ______________________________, що зафіксовано актом приймання-передачі N ___ від "___" _____________ 20__ р. Порушення вимог щодо якості товару є істотним оскільки: __________________________________.
Вартість товару неналежної якості становить: _______________(розрахунок додається).
У відповідності із ст. 678 Цивільного кодексу України у разі істотного порушення вимог щодо якості товару покупець має право вимагати заміни товару, а відповідно до ст. 269 Господарського кодексу України постачальник зобов'язаний замінити товар неналежної якості. Таким чином, Відповідач _______
______________________________________________________________________.
На підставі вищевикладеного, керуючись ____________________________
______________________________________________________________________
(вказати відповідні положення Договору та чинного законодавства)
ст. ст. ____, 678, ____ Цивільного кодексу України ст. ст. ____, 269, ____ Господарського кодексу України та ст. ст. 1, 2, 41, 12, 13, 15, 54, 57 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОСИМО:
1. Зобов'язати Відповідача замінити товар неналежної якості, а саме _____________.

Додатки:
1. ______________________________________________________________.
2. ______________________________________________________________.
3. ______________________________________________________________.
4. ______________________________________________________________.
5. Документ, що підтверджує відправлення Відповідачеві позовної заяви та доданих до неї документів.
6. Документ, що підтверджує сплату державного мита.
7. Документ, що підтверджує сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
8. Документи, що підтверджують вжиття заходів досудового врегулювання спору якщо такі проводилися
9. Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява. Якщо позовна заява підписана представником позивача, додається довіреність, що підтверджує його повноваження на пред'явлення позову.

"___" _______________ 200_ р.                                                                         ________________/___________________/
(підпис)                                Керівник