До _______________________________________
(найменування місцевого суду)
Позивач: _________________________________,
(п. і. б.)
що проживає за адресою: індекс, _____________
(місце проживання)             
Номер засобу зв’язку:_______________________
Відповідач: _______________________________,
(п. і. б.)
що проживає за адресою: індекс, _____________
(місце проживання)             
Номер засобу зв’язку: ______________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКА

Ціна позову: _______________

З "___" _______________ ____ року на підставі ____________ я працював у _________________________________ на посаді __________________________.
Наказом N _____________ від "___" _______________ 200_ року я був звільнений_______________________________ на підставі ________________ ______________________________________________________________________.
При звільненні мені не було виплачено заробітну плату за ____________ у сумі __________________________________________________________ грн. Відповідно до ч. 1 ст. 116 Кодексу законів про працю (КЗпП) при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Згідно з ч. 1 ст. 117 КЗпП у разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. _________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Відповідно до ст. ст. 47, 116, 117 Кодексу законів про працю України
ПРОШУ:
Стягнути з ________________________________________ на мою користь заробітну плату, за _____________________________________________, виходячи з розміру середньої зарплати ___________ грн. за місяць.

Додатки:


1. Копія наказу про звільнення;
2. Довідка про _____________ ставку і середню заробітну плату;
3. Розрахунок суми, що стягується;
4. Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява;
5. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для відповідача.

 

___________________                                                 _______________     /_______________ /
дата                                                                                  підпис