До ____________________________________
(найменування місцевого суду)
Позивач _______________________________
(п. і. б.)
що проживає за адресою: індекс ___________
(місце проживання)                 
Номер засобу зв'язку ____________________

Відповідач _____________________________

місцезнаходження: індекс ________________

Номер засобу зв'язку _____________________

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу

Ціна позову: __________________

Я, __________________________________________________, працював(ла) ______________________________________________________________________
(посада, виконувана робота)
на (в) _________________________________________________________________
(найменування Відповідача)
з _____________________________________________________________________.
(число, місяць, рік)
Наказом N ________ від "___" _________________ 20__ р. мене було звільнено _____________________________________________________________.
(підстава звільнення)
Звільнення вважаю незаконним і необґрунтованим:
1) з огляду на наявність наступних фактичних обставин:
______________________________________________________________________.
(вказати фактичні обставини, на підставі яких позивач вважає звільнення незаконним і необґрунтованим)
2) на підставі таких положень чинного законодавства України:
______________________________________________________________________.
(вказати нормативні підстави, керуючись якими, позивач вважає звільнення незаконним і необґрунтованим)
З "___" _______________ 200__ р. я не працюю. Відповідно, строк, що сплив із зазначеної дати і до дня поновлення на роботі, становить мій вимушений прогул. Мій середній заробіток за час вимушеного прогулу на день пред'явлення позову становить ___________________ (розрахунок додається). У відповідності із _______________________.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. ____, ____ 233, 235 Кодексу законів про працю України,

 

ПРОШУ:

1. Поновити мене на роботі ________________________________________
(посада, виконувана робота)
на (в) _________________________________________________________________
(найменування Відповідача)
2. Стягнути з _____________________________________________________
(найменування Відповідача)
на мою користь середній заробіток за час вимушеного прогулу з "___" __________ 20__ р. до дня поновлення на роботі, який на день пред'явлення позову становить ______________________________.
3. Стягнути з відповідача витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
Додатки:

1. Копія наказу про прийняття на роботу.
2. Копія наказу про звільнення.
3. Довідка про розмір середньої заробітної плати за ___________________.
4. Інші документи, які підтверджують обґрунтованість вимог позивача.

___________________
Дата

__________________________________                          ________________
Підпис