До ____________________________________
(найменування місцевого суду)
Позивач ______________________________
(П. І. Б.)
що проживає за адресою: індекс __________
(місце проживання)                 
Номер засобу зв'язку ________________

Відповідач ____________________________
(п. і. б.)
що проживає за адресою: індекс __________
(місце проживання)
Номер засобу зв'язку____________________

 

Ціна позову: ____________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

_______________________________________________________________________
(вказати, де, коли і ким поширювалася недостовірна інформація, яка принижує, на думку позивача, його честь та гідність (ділову репутацію), зміст такої інформації, чому вона не відповідає
_______________________________________________________________________
дійсності; навести докази на підтвердження викладеного)
_______________________________________________________________________
Викладене вище переконливо свідчить про порушення наступних моїх особистих немайнових прав: на повагу до гідності та честі (ст. 297 Цивільного кодексу України) та на недоторканність ділової репутації (ст. 299 Цивільного кодексу України).
У відповідності до ст. 277 Цивільного кодексу України я маю право на спростування недостовірної інформації, поширення якої порушує мої особисті немайнові права. Вважаю, що недостовірна інформація про мене має бути спростована шляхом _______________________.
Внаслідок дій Відповідача мені завдано моральної шкоди, яка оцінюється мною в розмірі _____________________ грн. Завдана мені вищевказаними діями Відповідача моральна шкода, зокрема, виявилася в приниженні моєї честі, гідності (ділової репутації). Моя оцінка розміру моральної шкоди обґрунтовується наступним: ______________________________________________________________________.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 23, 277, 280, 297, 299, 1167 Цивільного кодексу України,

ПРОШУ:
1. Зобов'язати Відповідача спростувати недостовірну інформацію, а саме: __________________________________ шляхом _________________________
(зазначити, яка інформація є недостовірною)
__________________________________________________________________.
(вказати спосіб спростування недостовірної інформації)
2. Стягнути з Відповідача ____________________ грн. як відшкодування моральної шкоди у розмірі
3. Викликати до суду свідків _________________________________________
(п. і. б., місце проживання)
__________________________________________________________________.


Додатки:

1. Наявні у Позивача докази щодо поширення недостовірної інформації.
2. Інші докази, що обґрунтовують позовні вимоги.
3. Квитанція про сплату державного мита.
4. Квитанція про сплату послуг з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи.
5. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачу.
6. Розрахунок ціни позову.

_____________________
Дата

____________________________________                                                                        ________________
Підпис