До _________________________________________
(найменування місцевого суду)
Позивач ___________________________________
(п. і. б.)
що проживає за адресою: індекс _______________
(місце проживання)                 
Номер засобу зв'язку _________________________

Відповідач _________________________________

Місцезнаходження: індекс ____________________

Номер засобу зв'язку _________________________


ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ЗАМІНУ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ НА АНАЛОГІЧНИЙ ТОВАР НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

Ціна позову: _______________

"___" _______________ ____ р. в ______________________________________
(місце придбання товару)
я купив у Відповідача ___________________________, за який мною було сплачено
(вказати, який товар)
_____________ грн. _____ коп., що підтверджується __________________________.
Відповідач гарантував якість цього товару протягом _______ з дня _________________________________________.
(вказати, випуску чи придбання)
Наявність гарантії випливає із ________________________________________.
Через ___________ (вказати час) після купівлі товару в ньому були виявлені наступні істотні недоліки, про існування яких не було попереджено  Відповідачем: _________________________.
Зазначені недоліки усунути в гарантійній майстерні виявилося неможливим через __________________________________________________________________.
(причини)
Оскільки дефекти придбаного товару є істотними та були виявлені в період гарантійного строку, я звернувся до магазину з проханням замінити його на аналогічний товар належної якості. Однак магазин позитивної відповіді не дав (відмовився обміняти товар неналежної якості) через
_______________________________________________________________________.
(причини)
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 675, 676, п. 2 ч. 1 ст. 708, ст. 709 Цивільного кодексу України, ст. ст. 1, 8 Закону України "Про захист прав споживачів",
ПРОШУ:
Зобов'язати ________________________________________________________
(найменування Відповідача)
замінити _______________________________________________________________
(найменування товару)
на аналогічний товар належної якості.

Додатки:
1. Паспорт (гарантійний талон), касовий або товарний чек магазину, а також ярлик виготовлювача (якщо товари продаються з таким ярликом).
2. Довідка майстерні гарантійного ремонту про виявлені недоліки товару.
3. Інші докази, що обґрунтовують позовні вимоги.


 

4. Квитанція про сплату державного мита.
5. Квитанція про сплату послуг з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи
6. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачу
7. _________________________________.
_______________________
Дата
____________________________________                                                                       ________________
Підпис