До _______________________________
(найменування суду)
Позивач: _________________________,
що проживає за адресою:
_________________________________.
(місце проживання)
Номер засобу зв'язку _______________

 

ЗАЯВА
ПРО ВІДМОВУ ВІД ПОЗОВУ ТА ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

У провадженні ____________________________________________________
(найменування суду)
знаходиться справа за позовом __________________________________________ до
(вказати позивача)
_________________________________ про __________________________________.
(вказати відповідача)                                               (вказати предмет позову)
________________________________________________________________________
(вказати реквізити справи)
На підставі ст. ст. 34, 174, 205 Цивільного процесуального кодексу України Прошу прийняти відмову Позивача від позову та закрити провадження в справі, оскільки _______________________________________________________________.
(вказати причини відмови від позову)

"___" ____________ 200_ року

Підпис _______________/__________/