До ____________________________________
(найменування місцевого суду)
Позивач _______________________________
(п. і. б.)
що проживає за адресою: індекс ___________
(місце проживання)                 
Номер засобу зв'язку _____________________

Відповідач _____________________________
(п. і. б.)
що проживає за адресою: індекс ___________
(місце проживання)
Номер засобу зв'язку _____________________)

 

Третя особа _____________________________
________________________________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ВИЗНАННЯ БАТЬКІВСТВА ТА ПРИСУДЖЕННЯ (СТЯГНЕННЯ) АЛІМЕНТІВ

Ціна позову: _________________

 

З відповідачем (прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження) я (прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження) проживала однією сім'єю без державної реєстрації шлюбу з (місяць, рік) до (число, місяць, рік). Я народила сина (дочку) ___________________________________________________________
(вказати прізвище, ім'я, по батькові дитини, число, місяць та рік її народження).
Відповідач є його (її) батьком, однак він відмовився подати в органи РАЦСу заяву про реєстрацію батьківства. Відповідно, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень був проведений в порядку, передбаченому ст. 135 Сімейного кодексу України.
Факт батьківства відповідача _______________________________________
підтверджується наступними доказами: ____________________________________
______________________________________________________________________
(навести докази, що свідчать про спільне проживання і ведення спільного господарства з відповідачем до народження дитини чи спільне виховання або утримання дитини та інші докази, що підтверджують походження дитини від відповідача).
Відповідач не надає мені матеріальної допомоги на утримання дитини. На даний час _____________________________________________________________
(зазначити про обставини, які у відповідності із ст. 182 Сімейного кодексу України мають враховуватися судом
______________________________________________________________________
при визначенні розміру аліментів)
______________________________________________________________________.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 128, 180, 181 - 183, 191 Сімейного кодексу України,

ПРОШУ:

1. Встановити, що (вказати прізвище, ім'я та по батькові відповідача, рік та місце його народження, громадянство, постійне місце проживання та роботи, якщо це відомо) є батьком (прізвище, ім'я та по батькові дитини, число, місяць та рік її народження).


2. Присудити з відповідача (прізвище, ім'я та по батькові, рік і місце його народження) на мою користь кошти на утримання сина (дочки) (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць та рік народження дитини) в розмірі _______ частини всіх видів заробітку, починаючи з (дата пред'явлення позову) до досягнення ним (нею) повноліття.
3. Покласти на відповідача витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
4. Прошу викликати свідків: ________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання)
____________________________________________________________________________________.

Додатки:
1. Копія свідоцтва про народження дитини.
2. Довідка ____________________________ про те, що дитина є на утриманні позивачки.
3. Довідка про заробіток відповідача і наявність утримань за виконавчими документами.
4. Письмові докази, що підтверджують позовні вимоги про встановлення батьківства, якщо вони є.
5. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачу.
6. Квитанція про сплату державного мита (щодо вимоги про визнання батьківства).

__________________
Дата

____________________________________                                         ________________
Підпис