До _________ районного суду

 

Позивач
__________________
Адреса:______________
тел. __________
Електронна адреса_________

Відповідач
__________________
Адреса:______________
тел. __________
Електронна адреса_________

Ціна позову___________

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок залиття квартири

 

Я, _________________ (далі - Позивач), власник квартири № _________ по вул. __________________. Це підтверджується свідоцтвом про право власності на квартиру (копія додається).
_______ _____ 2010 р. мою квартиру було затоплено. Комісією _______________ перевірено факт залиття моєї квартири та складено акт від __________ (далі – акт комісії).
Згідно з актом комісії мені завдано таку майнову шкоду:
_______________________________________________________________________________________________________________________
У висновках акту комісії зазначено, що залиття моєї квартири № ___ відбулося по вині мешканця квартири № _______ внаслідок _______________.
Відповідно до довідки _____________ в кв. № _____ проживає ______ (далі - Відповідач).
Унаслідок залиття моя квартира потребує термінового поточного ремонту, оскільки мешкати в ній стало неможливо.
Згідно з висновком № _______ від _____________ р., складеним експертом _________________, вартість проведення ремонту квартири Позивача становить ________________ грн.
За проведення експертизи Позивачем було сплачено _________________ грн., що підтверджується відповідною квитанцією.
Факт завданої майну Позивача шкоди підтверджується даними Акту комісії та Висновком експерта ____________.
Згідно з ч. 1 ст. 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними діями майну фізичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Згідно з ч. 1 ст. 22 ЦКУ особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
Відповідач _______________добровільно відшкодовувати завдану шкоду не бажає попри неодноразові звернення Позивача, які можуть бути підтверджені в суді показами свідків.
Крім того, внаслідок залиття мені завдано моральної шкоди, яка виразилась у душевних стражданнях та негативних емоціях і переживаннях з приводу пошкодження майна та неможливості нормального користування ним, порушення звичного способу життя, необхідності докладання додаткових зусиль для його нормалізації.
Згідно з ч. 1 ст. 23 ЦКУ особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Згідно з ч. 1 ст. 1167 того ж Кодексу моральна шкода, завдана фізичній особі неправомірними діями, відшкодовується особою, яка її завдала.
Розмір відшкодування за завдану моральну шкоду позивач оцінює у _______ грн.
Таким чином, загальна сума відшкодування, що підлягає стягненню з відповідача на користь позивача, становить ______________ грн., що складається (_____________).
Ураховуючи все вищевикладене та керуючись ст. ст. 16, 22, 23, 1166, 1167 Цивільного кодексу України, ст. ст. 3, 15, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ СУД:

  1. Стягнути з ________ на користь _________ відшкодування завданої матеріальної шкоди в розмірі _______________ (_____________) грн.
  2. Стягнути з ________________на користь _________________відшкодування завданої моральної шкоди в розмірі _______________грн.
  3. Стягнути з ___________ на користь _____________________ судові витрати в даній справі, а саме - судовий збір (державне мито) у розмірі _________________грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі _______________ грн.

 

Додатки:

  1. Копія свідоцтва про право власності на квартиру;
  2. Копія Акту комісії _______________.;
  3. Копія висновку експерта _________________від ________ р. про вартість проведення ремонту у квартирі Позивача;
  4. Копія квитанції про оплату послуг експерта _____________;
  5. Квитанція про сплату державного мита за подання позовної заяви;.
  6. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;
  7. Копія позовної заяви з додатками для Відповідача;

 

 

«___»  _____________ 2010 року                             ____________________-