До _____________________ районного суду
м. ____________________________________
Позивач: _____________________________,
який проживає за адресою: м. ____________
___________ обл., поштовий індекс _______,
засоби зв'язку __________________________
Відповідач: ____________________________
(найменування юридичної особи)
юридична адреса: ______________________,
м. _______________ ________________ обл.,
поштовий індекс _____, засоби зв'язку _____

 

 

Позовна заява про надання щорічної відпустки

З ___________ року я працюю на посаді _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
(вказати посаду та найменування юридичної особи)

У _____________ році мені повинні були надати відпустку за ______ рік.

Однак без моєї згоди її перенесли на _______________ рік, у зв'язку з чим я не можу _________________________________________________________________________________________.
(вказати негативні наслідки, які тягне за собою перенесення відпустки)

Вважаю дії відповідача незаконними з таких підстав.

Відповідно до частини 4 статті 79, частини 3 статті 80 КЗпП України черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і перенесення її на інший період допускається тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. Я своєї згоди на перенесення відпустки не давала. Не було це питання погоджено і з профспілковим комітетом.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" робітники і службовці звільняються від сплати судового збору за позовами, що випливають з трудових відносин.

Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами.

На підставі викладеного, відповідно до статті 74, частин 4 та 5 статті 79, частини 3 статті 80, частини 1 статті 232 КЗпП України, частини 2 статті 124 Конституції України, керуючись частиною 1 статті 88 ЦПК України, -

ПРОШУ:

1. Зобов'язати ____________________________ м. ____________________ надати мені щорічну відпустку за _____________ роки з _____________ 20__ року.

2. Покласти оплату судових витрат на Відповідача.

Додатки:

1. Копія наказу про прийняття на роботу.

2. Копія графіка відпусток.

3. Копії свідоцтв про народження дітей.

4. Довідка з місця проживання.

5. Копія позовної заяви.

"___" ___________ 20__ р.              _____________ _________________
(підпис)                   (П. І. Б.)