Додаток 8
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України

ЗАЯВА
про відкриття рахунків

Найменування органу Державного казначейства України, у якому відкривається рахунок

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

________________________________________________
________________________________________________
(повне найменування)

Найменування розпорядника, одержувача бюджетних коштів, відокремленого структурного підрозділу розпорядника бюджетних коштів

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(повне найменування)

Код розпорядника, одержувача бюджетних коштів, відокремленого структурного підрозділу розпорядника бюджетних коштів за Єдиним реєстром розпорядників та одержувачів бюджетних коштів


Просимо відкрити бюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до переліку:

N
з/п

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Фонд бюджету

Код класифікації доходів бюджету / номер групи*

1

2

3

4
Просимо відкрити небюджетний рахунок.

Додаткова інформація** __________________________________________________________________

Керівник

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

Головний
бухгалтер


____________
(підпис)


_______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

М. П.ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

Документи на відкриття рахунку перевірив:
_____________________________________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали)

Відкрити ________________ рахунок(ки) дозволяю.
(вид рахунку)

Керівник

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

Дата відкриття рахунку(ів)

"___" ____________ 20__ року

N
з/п

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / код класифікації доходів бюджету / номер групи*

Номер аналітичного рахунку

1

2

3
Головний
бухгалтер


____________
(підпис)


_______________________
(прізвище, ініціали)


____________
*
Заповнюється бюджетними установами, які згідно із законодавством мають право отримувати власні надходження бюджетних установ.

** Підлягає обов'язковому заповненню, якщо клієнт, підприємство, установа, організація, фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вказується нормативно-правовий акт, відповідно до якого бюджетна установа має право отримувати власні надходження, та інша інформація у разі необхідності.