До _______________________________

(найменування суду)

Позивач: _________________________,
що
проживає за адресою:
_________________________________.

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку _______________

 

ЗАЯВА
ПРО ВІДМОВУ ВІД ПОЗОВУ ТА ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

 

У провадженні______________________(найменування суду) знаходиться справа за позовом __________________________________________(вказати позивача) до____________________________(вказати позивача) про ______________(вказати предмет позову).

Справа №________________________________(вказати реквізити справи)

На підставі ст. ст. 34, 174, 205 Цивільного процесуального кодексу України Прошу прийняти відмову Позивача від позову та закрити провадження в справі, оскільки _______________________________________________________________.

(вказати причини відмови від позову)

 

"___"________________201_ року                                            _____________________