Голові правління

Акціонерної компанії “Київенерго”

________________________________

01001, Україна, м.Київ, пл. І.Франка, 5

 

 

ЗАПИТ

на отримання інформації щодо _________________________

Я, _____________________________________, проживаю та прописана за адресою: ___________________________, номер особового рахунку _____________________.

На підставі статті 34 Конституції України та статей 32, 33 Закону України «Про інформацію»

ПРОШУ:

у встановлений законодавством строк надати письмову інформацію щодо _________________________.

Відповідь на запит прошу надіслати за адресою: _____________________________.

 

Дата Підпис