До Конституційного Суду України

Суб'єкт права на конституційне звернення:
________________________________,
(П. І. Б.)
що проживає за адресою:
________________________________.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗВЕРНЕННЯ

В процесі практичного застосування ст. ___________ Конституції України при ____________________________ (зазначити конкретні правовідносини, в яких застосовувалась стаття Конституції України).
При цьому виникла необхідність в офіційному тлумаченні ст. ____________ Конституції України з метою забезпечення реалізації та захисту моїх конституційних прав та свобод. Так, неоднозначне правозастосування названої норми Основного Закону призвело до порушення ____________________________________________________.
Отже, необхідність офіційного тлумачення викликана такими обставинами ________________________ (наводиться обґрунтування необхідності офіційного тлумачення статті Конституції України, посилання на нормативно-правові акти, документи, матеріали).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 147, 150 Конституції України, п. 4 ст. 13, ст. ст. 42, 43 і 94 Закону України "Про Конституційний Суд України",

ПРОШУ:
Дати офіційне тлумачення ст. _______ Конституції України стосовно ________________.

Додатки:

  1. Копії Конституційного звернення у трьох примірниках.
  2. (Копії документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти конституційного звернення).
  3. _______________________________________________.
  4. _______________________________________________.
  5. _______________________________________________.

 

"___" ________________ 20__ р.

__________________/___________________/
(підпис)