До судді _________________________
(П. І. Б.)
_________________________________
(найменування суду)
(або до голови ____________________
(найменування суду)
________________________________)
(П. І. Б.)
________________________________,
(П. І. Б. особи, що заявляє клопотання, процесуальне становище у справі)
що проживає за адресою: ___________.

 

 

КЛОПОТАННЯ
про видачу справи для ознайомлення

 

У зв'язку із обставинами, що склалися, на даний момент у ________________ виникла нагальна потреба отримати повну інформацію щодо матеріалів судового (та досудового) розгляду кримінальної (цивільної) справи по обвинуваченню (за позовом, заявою) за ч. ___ ст. ____ Кримінального кодексу України _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(П. І. Б. підсудного або П. І. Б. сторін та предмет спору за цивільним позовом, заявою)
На підставі ст. 255 Кримінально-процесуального кодексу України (ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України), 
прошу видати мені матеріали зазначеної справи для ознайомлення та дозволити робити копії та (або) витяги (виписки) із них.

 

"___" ________________ 20__ р.

__________________/___________________/
(підпис)