До ________________________________
(найменування суду)
___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника, місце проживання)
___________________________________
(процесуальне становище у справі)

ЗАЯВА ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ

У провадженні ____________________________________________________
(найменування суду)
знаходиться справа за позовом (заявою) __________________________________ до
(вказати позивача (заявника))
_________________________________ про __________________________________.
(вказати відповідача, заінтересовану особу)                               (вказати предмет позову)

Задля досягнення повноти, всебічності, обґрунтованості судового розгляду названої вище цивільної справи і постановлення по ній законного і обґрунтованого рішення прошу суд забезпечити наступні докази ____________________________ _______________________________________________________________________,
(вказати докази, їх суть і форму)
які можуть підтвердити __________________________________________________.
Вважаю, що подання зазначених доказів стане згодом неможливим (утрудненим), оскільки __________________________________________________.
(вказати причини: свідок поїде у тривале закордонне відрядження, експедицію; можуть зникнути
_______________________________________________________________________
(ознаки чи якості предмета, що є речовим доказом тощо).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 133, 134 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

_______________________________________________________________________
(вказати, які дії щодо забезпечення доказів повинен здійснити суд: допитати свідка, витребувати та

_____________________________________________________________________________________.
провести огляд письмових та речових доказів, призначити експертизу)

 

"___" ____________ 200_ року

Підпис ___________/__________/