До ________________________________
(найменування суду чи посадової особи, уповноваженої вирішувати питання про відвід)
___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника, місце проживання)
___________________________________
(процесуальне становище у справі)

 

ЗАЯВА ПРО ВІДВІД

У провадженні ____________________________________________________
(найменування суду)
знаходиться цивільна (кримінальна) справа за позовом (заявою) / (по обвинуваченню) ________________________________________________________.
(вказати реквізити справи)
У розгляді названої справи у якості ___________________________________
(вказати процесуальне становище особи, якій
______________________________________________________________________________________
заявляється відвід: суддя, прокурор, секретар судового засідання, експерт, перекладач)
бере участь ____________________________________________________________.
(П. І. Б.)
Вважаю, що названа особа не може брати участь у розгляді справи і підлягає відводу, оскільки ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(вказати підстави. передбачені чинним законодавством. при наявності яких особа підлягає відводу)

На підставі вищевикладеного, керуючись _____________________________ _______________________________________________________________________ (ст. 20 (22), 23 Цивільного процесуального кодексу України (ст. 54, (55), 56, (58), (60), (62) Кримінально-процесуального кодексу України)

ПРОШУ:

Здійснити відвід __________________________________________________ _________________________________________________________.
(П. І. Б., процесуальне становище)

 

Додаток:
1. Письмові докази про можливість необ'єктивності учасника процесу, якому заявлено відвід.
2. Інші дані, що виключають можливість участі в процесі особи, якій заявлено відвід.

____________ 200_ року

Підпис ___________/__________/