Начальнику __________________________________

_____________________________________________

(назва відділу органу внутрішніх справ)

від _________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

ЗАЯВА

про порушення кримінальної справи

_________________________________________________________________________________________

(опис подій, які свідчать про наявність ознак злочину,

_________________________________________________________________________________________

вказівка на їх місце, час та обставини вчинення)

_________________________________________________________________________________________.

Зазначені факти підтверджуються ____________________________________________________________

(перелік свідків та доказів, що підтверджують

_________________________________________________________________________________________

факти та припущення, викладені в заяві)

Будучи власником _____________________________________________________________________, що

(назва юридичної особи, власником якої є заявник)

підтверджується ___________________________________________________________________________

(вказівка на документ, що свідчить про наявність корпоративних прав щодо

_________________________________________________________________________________________,

юридичної особи чи інший документ, що свідчить про власність на цю юридичну особу)

керуючись ст. 27-1 КПК,

ПРОШУ:

 

1. Порушити кримінальну справу відносно/за фактом ___________________________________________

(П. І. Б. підозрюваного чи назва злочину)

та притягнути зазначену/винну особу (осіб) до кримінальної відповідальності.

2. Повідомити про результати розгляду заяви

Перелік документів, що приєднується до заяви:

1. Копія паспорта

2. Копія документа, що підтверджує право власності на юридичну особу

3. Копія документа, що підтверджує повноваження на подачу заяви (для заявників - юридичних осіб)

4. Копії доказів, що підтверджують факти, викладені в заяві.

"___" ____________ 20__ р. П. І. Б. заявника (підпис)