ЗАПИТ
про видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Державному реєстратору ___________________________________________________________

(найменування виконавчого комітету міської ради міста

обласного значення або районної , районної у містах

Києві та Севастополі державної адміністрації)

Запитувач ________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи

__________________________________________________________________________________

або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" прошу видати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо юридичних осіб та (або) фізичних осіб - підприємців (необхідне підкреслити).


за ідентифікаційним

кодом

код ЄДРПОУ


за найменуванням

юридичної особи

організаційно-правова форма

назва юридичної особи
за місцезнаходженням

область

район

місто (село)

вулиця

будинок


за видом діяльності

вид діяльності

за КВЕД

за серією та номером

свідоцтва про

державну реєстрацію

юридичної особи

серія

номер

До витягу внести (необхідне відмітити):

 

дані про постановку на облік (зняття з обліку)

 

серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

 

місце проведення державної реєстрації

 

форма власності юридичної особи

 

вищий орган управління

 

розмір внеску до статутного або складеного капіталу юридичної особи

 

дата закінчення формування статутного або складеного капіталу юридичної особи

 

керівник юридичної особи

орган, до сфери управління якого належить юридична особа державної

 

форми власності чи юридична особа, у статутному фонді якої частка

держави становить не менше 25 відсотків

 

відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені

юридичної особи без довіреності

 

засновники юридичної особи

 

відокремлені підрозділи юридичної особи

 

основні види діяльності юридичної особи

 

стан юридичної особи

 

статус відомостей про юридичну особу

 

телефон для зв'язку

дані про запитувачів, що зверталися до державного реєстратора про надання

 

відомостей з Єдиного державного реєстру про юридичну особу та фізичну

особу - підприємця

2. Критерії пошуку відомостей про фізичних осіб-підприємців (необхідне відмітити):

за ім’я фізичної особи -

підприємця

прізвище

ім’я

по батькові

за місцем проживання

область

район

місто (село)

вулиця

будинок

за видом діяльності

Вид діяльності

за КВЕД

за серією та номером

свідоцтва про

державну реєстрацію

фізичної особи-підприємця

серія


номер

До витягу вносяться (необхідне відмітити):

дані про постановку на облік (зняття з обліку)

серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

місце проведення державної реєстрації

дані про управителя майна фізичної особи-підприємця

відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені фізичної

особи - підприємця без довіреності

основні види діяльності

стан фізичної особи-підприємця

телефон для зв’язку

дані про запитувачів, що зверталися до державного реєстратора про

надання відомостей з Єдиного державного реєстру про юридичну особу

та фізичну особу - підприємця

Витяг (необхідне відмітити):

 

видати на руки

надіслати поштою на адресу:

країна:

поштовий

індекс:

область:

район:

місто/село

вулиця,

будинок

телефон ______________________________

факс ____________________________

«_____» _____________________ 20___року

___________________

_________________________________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)