Форма для подання інформаційного запиту до Адміністрації Президента України від юридичних осіб в письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Адміністрація Президента України (м. Київ, вул. Банкова, 11)
Кому
Керівнику Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації
Іванеску Д. С.

Організація, юридична
особа

П. І. Б. представника
запитувача, посада

Загальний опис необхідної
інформації

або

Вид, назва, реквізити чи зміст
документа, щодо якого
зроблено запит

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

Дата запиту

Зареєстровано _____________________________________________________
___________________________________________________________________